Infeksjonsseksjon

Seksjonen behandler pasienter med alvorlige infeksjonssykdommer, som blodforgiftning, hjernehinnebetennelse, hjerteinfeksjoner, Covid-19, tuberkulose, HIV og virushepatitt. Seksjonen behandler også infeksjoner i hud, nervesystem, bløtvev, ledd- og bein. I tillegg behandler seksjonen pasienter med immunsvikttilstander.

Behandlingen er fordelt på seksjonens sengepost, poliklinikk og dagbehandling. Seksjonen har også ansvaret for diagnostisk pakkeforløp for uklare tilstander hvor henviser mistenker kreftsykdom som årsak.

Poliklinikken er lokalisert til 1. etasje i M-blokka, mens sengeposten er lokalisert i 7. etasje i C-blokka. Sengeposten har 23 senger, hvorav 4 luftsmitteisolater med eget ventilasjonssystem til bruk ved behandling av lungetuberkulose, og andre alvorlige og spesielt smittsomme sykdommer, og under pågående undersøkelse av personer som kan være bærere av multiresistente bakterier. De øvrige sengene er fordelt på en-, to- og tresengsstuer. 

Dagbehandlingen tilbys midlertidig ved sengeposten, men skal etter hvert flytte ned til poliklinikken. Dagbehandlingen består av undersøkelser som ryggmargsprøve og leverbiopsier, intravenøs behandling og tilbud om hjemmebehandling med antibiotika og immunsviktbehandling.

Seksjonen har 7 overleger, hvorav 2 driver forskning i halv stilling, og omtrent 30 årsverk sykepleiere.

Seksjonsleder:

Susanne Monica Prøsch 

Seksjonsoverlege:

Tore Stenstad

Seksjonsleder sykepleie:

Anders Bjørndahl

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.