Lungeseksjon

Lungeseksjon behandler lungepasientene ved lunge- og gastromedisinsk post i bygg C, 2. etasje. Seksjonen administrerer også overvåkingspost i bygg C, 5. etasje. I tillegg utreder de forskjellige lungesykdommer på lungepoliklinikken.

Vi har moderne utstyr og kompetanse til å utføre de fleste aktuelle utredningsprosedyrer og samarbeider tett med Oslo universitetssykehus.

Poliklinikken har et lungemedisinsk dagsenter for pasienter som har behov for ventilasjonsstøtte/ langtidsbehandling med oksygen (LTOT).

Lungerehabiliteringskurs er også et tilbud ved poliklinikken.

Seksjonsleder:

Susanne Monica Prøsch

Medisinskfaglig ansvarlig:

Hanne Lindsay Skanke

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.