Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER)

Norsk gynekologisk endoskopiregister er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister godkjent av Helsedirektoratet i 2013. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten. Alle pasienter som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og sykdommer ved offentlige og private sykehus inviteres til å delta.

Registrering av opplysninger skjer elektronisk etter inngrepet ved det enkelte sykehus. Alle registrerte vil få tilsendt et spørreskjema 4 uker etter operasjon, for å kartlegge eventuelle komplikasjoner og erfaring med behandlingen. Utvalgte grupper vil få et spørreskjema før operasjon og 1 år etter operasjon, for å kartlegge effekten av behandlingen.

Daglig leder: Toril Råknes, spesialrådgiver

Kontakt

Telefon

Postadresse

Sykehuset i Vestfold HF Postboks 2168 3103 Tønsberg

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg B, 3. etasje.
En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg