Økonomi

Økonomi har ansvaret for utarbeidelse og rapportering av sykehusets budsjett og regnskap, og er ansvarlig for flere IKT-systemer som brukes i den forbindelse. Utover over dette er hovedoppgaven å støtte sykehusets ledere, særlig ved å frambringe beslutningsunderlag. Økonomi består av avdelingene controllingavdeling og regnskap- og innkjøpsavdeling, og er lokalisert i Tønsberg.

Controlling

Controllerne er sykehusets økonomirådgivere og skal være strategiske støttespillere for lederne på alle nivåer; klinikk, avdeling og seksjon. Hovedarbeidsoppgavene er:

 • Månedsavslutning med økonomisk status pr klinikk, avdeling og seksjon
 • Månedlig analyse av utviklingen innen økonomi, aktivitet og bemanning
 • Budsjettering for enheter på alle nivåer
 • Støtte til utviklingsarbeidet i klinikkene, spesielt i forhold til beregning av økonomiske effekter av ulike løsninger driften
 • Økonomisk oppfølging av prosjekter
 • Oppfølging av Innsatsstyrt finansiering og refusjonskrav til HELFO

Økonomisjef: Rune Sandaker 

Innkjøp og kontrakt

Innkjøp og kontrakts hovedoppgaver er:

 • Gjennomføre anskaffelser
 • Koordinere innkjøpsbehov, samt foreslå samordning av avtaler
 • Inngå og vedlikeholde avtaler med leverandører
 • Holde sykehusets ledelse og ansatte orientert om gjeldende avtaler
 • Gi rådgivning til ansatte om innkjøpsregelverket
 • Delta som ressurs i regionale/nasjonale anbud
 • Være en pådriver for at vi velger miljøvennlige produkter

Innkjøpssjef: Dag Hopen

Regnskap- og innkjøpsavdeling

Hovedoppgaver for regnskap og innkjøp er:

 • Fører sykehusets regnskap
 • Utfakturerer til kunder
 • Oppfølging av polikliniske egenandeler
 • Administrerer brukere og rettigheter i innkjøp- og fakturabehandlingssystem
 • Refunderer utlegg
 • Vedlikehold av RESH-registeret
 • Følger opp innberetning av naturalytelser

Regnskapssjef: Terje Nundal

 

Økonomidirektør: Roger Gjennestad

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg