Byggteknisk avdeling

Byggteknisk avdeling skal serve sykehuset med enkeltoppgaver innen bygnings- og vedlikeholdsarbeid, reparasjoner av utstyr som brukes på sykehuset og uteareal i alle lokasjoner. Avdelingen har også ansvaret for brannteknikk og sikkerhet på alle bygninger i samarbeid med elektroavdelingen.

Avdelingen har en egen prosjektseksjon som skal gjennomføre alle prosjektarbeider – ombygninger, utvidelser, renoveringer, og sikkerhetsarbeid, brannvern, dokumentasjon, kvalitetssystemet og beredskap.

Avdelingen har også en egen brannvernleder som har et tett samarbeid med klinikkene om forebyggende brannvern.

Byggteknisk avdeling har aktivitet på alle sykehusets lokasjoner.

Avdelingssjef: Bjørn Langjordet

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Skiringsalgaten 9A (bygg Y)

Skiringsalgaten 9A

3117 Tønsberg