En kantineansatt serverer glass med saft på et brett

Forsyningsavdeling

Forsyningsavdelingen har virksomhet i hele Vestfold og består av portørseksjonen, lager- og transportseksjonen og fem kjøkkenseksjoner (kjøkkenseksjon sør, kjøkkenseksjon nord, kafeseksjon, matvertseksjon og kjøkkenseksjon produksjon).

Avdelingen har ansvar for:

  • Transport av pasienter med mer mellom avdelinger og poster i Sykehuset i Tønsberg.
  • Sentrallager med aktiv forsyning.
  • Transport av varer mellom Sykehusets enheter i Vestfold. Innhenting av prøver fra legekontor med mer til Laboratoriene ved sykehuset.
  • Produksjon og servering av mat til Sykehusets pasienter og spisesteder.
  • Produksjon av mat til flere eksterne sykehus i østlandsområdet.

 

Avdelingssjef: Unni Halvorsrud

Kontakt

Slik finner du fram

Skiringsalgaten 9A (bygg Y)

Skiringsalgaten 9A

3117 Tønsberg