Tekstil- og renholdsavdeling

Tekstil- og renholdsavdelingen er underlagt servicedivisjonen på Sykehuset i Vestfold. Avdelingen er i aktivitet hele døgnet for å tilby sine tjenester ved sykehuset. På operasjon i Tønsberg er tekstil og renhold i døgnkontinuerlig drift.

Målet er at avdelingen skal levere gode og likeverdige renholds- og tekstilprodukter innenfor de rammer og den aktivitet som er avtalt i henhold til vår kvalitetsnorm og gjeldende retningslinjer.

Renholdsprosedyrer

Leder: Nina Vadum

Kontakt

Slik finner du fram

Grevevn. 16, Larvik

Grevevn. 16

Larvik

En vannmasse med hus langs den

Kysthospitalet, Stavern

Kysthospitalveien 61

3294 Stavern

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg