CheckWare

Digitale pasientskjema

Sykehuset i Vestfold benytter digitale egenrapporteringsskjema for pasienter.

Om digital egenrapportering

Digital egenrapportering skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til Sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Utfyllingen av skjema gjøres på en sikker nettside for sykehuset og informasjonen overføres direkte til din pasientjournal.

Du vil motta en SMS med innloggingslenke til sykehusets nettløsning for digitale skjemaer når du skal fylle ut kartlegginger. Om du ønsker kan du få innloggingsinfo på epost. Du må logge inn via ID-Porten med elektronisk ID enten med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Ungdom som ikke har elektronisk ID kan få tilsendt engangskode på sms og/eller epost etter avtale.

Innlogging kan skje fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter at du har logget deg inn kommer du direkte til skjemaet du skal besvare. Svarene lagres etter hvert som du fyller ut skjema. Dersom du må avbryte kan du fortsette utfyllingen senere. Når du er ferdig med besvarelsen trykker du «levér». Om du skal svare på flere skjema, åpnes disse etter hvert som skjemaene leveres. Tilbakemelding på utfylte kartlegginger vil du få av din behandler.

Om du får problemer med innlogging til via ID-porten, kan du få svar på vanlige spørsmål via «Hjelp til innlogging»

Ta ellers kontakt med avdelingen du får behandling ved dersom du har spørsmål om utfylling.

Akutte situasjoner 

Programmet som benyttes til Digital egenrapportering har ingen døgnkontinuerlig vaktfunksjon som du kan benytte ved behov for øyeblikkelig hjelp. 
 
Ved behov for øyeblikkelig hjelp ber vi deg ta kontakt med fastlege eller legevakt.


Personvern og informasjonssikkerhet

Digital egenrapportering tilfredsstiller kravene i

Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten.

Informasjon om personvern for Sykehuset i Vestfold finner du her

Skjermbilde av innloggingsløsningen  

Innlogging for respondenter/pasienter

Logg inn via ID-Porten med elektronisk ID med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Innlogging via ID-porten (elektronisk ID)


Innlogging med tilsendt engangskode

Logg inn her om du har fått tilsendt engangskode på sms eller epost. Gjelder kun for pasientgruppe som ikke har elektronisk ID og etter avtale med avdelingen du går til behandling.

Alle andre brukere må logge seg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Innlogging med tilsendt engangskode


Innlogging for helsepersonell

Innlogging for helsepersonell

 

 

Fant du det du lette etter?