CheckWare

Digital hjemmeoppfølging

Sykehuset i Vestfold benytter digitale kartleggingsskjema og hjemmeoppfølging for pasienter.

5.12 kl. 20:00-00:00 - Planlagt nedetid for CheckWare 

Det vil ikke være mulig for pasient eller behandler å logge seg inn i løsningen. 

Responde​nter som er innlogget med ID-porten lenger enn fire timer vil bli kastet ut av CheckWare på grunn av en feil. Det kommer et varsel om at sesjonen er avsluttet, men det er vanskelig å se. CheckWare jobber med å løse feilen, men vi vet ikke når det blir rettet. For å unngå at dette skjer kan du lagre og logge ut og så inn igjen for å fortsette, dersom du nærmer deg fire timer. Kontakt avdelingen du går til behandling ved dersom du har spørsmål. ​​

​​​​O​​m dig​​ital eg​​enra​pp​​​ortering

Digital egenrapportering skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Utfyllingen av skjema gjøres på en sikker nettside for sykehuset og informasjonen overføres direkte til din pasientjournal.

Du vil motta en SMS med innloggingslenke til sykehusets nettløsning for digitale skjemaer når du skal fylle ut kartlegginger. Du kan også bruke innloggingslenkene lenger opp på denne siden. 

Du må logge inn via ID-Porten med elektronisk ID enten med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil. De som ikke har elektronisk ID kan få tilsendt engangskode/kartleggingskode på SMS og/eller epost etter avtale.

Innlogging kan skje fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter at du har logget deg inn kommer du direkte til skjemaet du skal besvare. Svarene lagres etter hvert som du fyller ut skjema. Dersom du må avbryte kan du fortsette utfyllingen senere. Når du er ferdig med besvarelsen trykker du «levér». Om du skal svare på flere skjema, åpnes disse etter hvert som skjemaene leveres. Tilbakemelding på utfylte kartlegginger vil du få av din behandler.

Personvern ​og informasjonssikkerhet

Digital egenrapportering tilfredsstiller kravene i Norm for ​​informasjonssikkerhet helse og omsorgstjene​sten.

Informasjon om personvern for Sykehuset i Vestfold finner du her

​ 

Om du får problemer med innlogging til via ID-porten, kan du få svar på vanlige spørsmål via «Hjelp til innlogging»

Ta ellers kontakt med avdelingen du får behandling ved dersom du har spørsmål om utfylling.

Programmet som benyttes til digital egenrapportering har ingen døgnkontinuerlig vaktfunksjon som du kan benytte ved behov for øyeblikkelig hjelp. 
 
Ved behov for øyeblikkelig hjelp ber vi deg ta kontakt med fastlege eller legevakt (tlf. 116117). Er det akutt og står om liv, ring 113.

​Innlo​​​ggin​g​​​​​​​​​​

Innlogging via ID-porten (elektronisk ID) eller engangskode​

De fleste skal logge inn via ID-porten (med BankID, Buypass eller Commfides). Engangskode er kun for pasienter som ikke har elektronisk ID og har avtalt bruk av brukernavn, passord og tilsendt engangskode med avdelingen. 

NB. for innlogging med kartleggingskode eller innlogging til eKols og virtuelt hjemmesykehus, se informasjon lenger ned på siden.

Innlogging med tilsendt skjema​kode

Denne innloggingsmetoden for utfylling av skjema gjelder kun enkelte pasienter som ikke har elektronisk ID (for eksempel BankID) og som har avtalt dette med avdelingen. Bruk denne innloggingsmetoden hvis du har fått tilsendt kartleggingskode(r) på sms eller e-post. Du får en kode per skjema som s​kal fylles ut. ​

Logg in​n via ID-Porten med BankID, Buypass eller Commfides.

Innlogging for pasienter

Brukerveiledning​​

​​Temaside om eKols​

Logg inn via ID-Porten med BankID, Buypass eller Commfides. ​

​Innlogging for pasienterBrukerveiledning​

Informasjon om tilbudet​

Logg inn via ID-Porten med BankID, Buypass eller Commfides.​

Innlogging for foreldre

Brukerveiledning

Temaside om virtuelt hjemmesykehus for nyfødte​

Sist oppdatert 27.09.2023