Digitale skjema og hjemmeoppfølging

Sykehuset i Vestfold benytter digitale kartleggingsskjema og hjemmeoppfølging for pasienter.

Innlo​​​ggin​g​​​​​​​​​​

De fleste skal logge inn via ID-porten (med BankID, Buypass eller Commfides). Engangskode er kun for pasienter som ikke har elektronisk ID og har avtalt bruk av brukernavn, passord og tilsendt engangskode med avdelingen. 

Innlogging med tilsendt skjema​kode

Denne innloggingsmetoden for utfylling av skjema gjelder kun enkelte pasienter som ikke har elektronisk ID (for eksempel BankID) og som har avtalt dette med avdelingen. Bruk denne innloggingsmetoden hvis du har fått tilsendt kartleggingskode(r) på sms eller e-post. Du får en kode per skjema som s​kal fylles ut. ​

​​​​O​​m dig​​ital eg​​enra​pp​​​ortering

Digital egenrapportering skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Utfyllingen av skjema gjøres på en sikker nettside for sykehuset og informasjonen overføres direkte til din pasientjournal.

Du vil motta en SMS med innloggingslenke til sykehusets nettløsning for digitale skjemaer når du skal fylle ut kartlegginger. Du kan også bruke innloggingslenkene lenger opp på denne siden. 

Du må logge inn via ID-Porten med elektronisk ID enten med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil. De som ikke har elektronisk ID kan få tilsendt engangskode/kartleggingskode på SMS og/eller epost etter avtale.

Innlogging kan skje fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter at du har logget deg inn kommer du direkte til skjemaet du skal besvare. Svarene lagres etter hvert som du fyller ut skjema. Dersom du må avbryte kan du fortsette utfyllingen senere. Når du er ferdig med besvarelsen trykker du «levér». Om du skal svare på flere skjema, åpnes disse etter hvert som skjemaene leveres. Tilbakemelding på utfylte kartlegginger vil du få av din behandler.

Personvern ​og informasjonssikkerhet

Digital egenrapportering tilfredsstiller kravene i Norm for ​​informasjonssikkerhet helse og omsorgstjene​sten.

Informasjon om personvern for Sykehuset i Vestfold finner du her

​ 

Om du får problemer med innlogging til via ID-porten, kan du få svar på vanlige spørsmål via «Hjelp til innlogging»

Ta ellers kontakt med avdelingen du får behandling ved dersom du har spørsmål om utfylling.

Programmet som benyttes til digital egenrapportering har ingen døgnkontinuerlig vaktfunksjon som du kan benytte ved behov for øyeblikkelig hjelp. 
 
Ved behov for øyeblikkelig hjelp ber vi deg ta kontakt med fastlege eller legevakt (tlf. 116117). Er det akutt og står om liv, ring 113.
Sist oppdatert 27.05.2024