Undersøkelse, DXA - måling

Måling av bentetthet

Beintetthet måles med en enkel røntgenundersøkelse med en metode som kalles DXA (dual-energy X-ray absorptiometry). Metoden gir mindre stråling enn vanlig røntgen. Vi måler vanligvis beintettheten i hofte og nederste del av ryggen.

Henvisning til beintetthetsmåling/osteoporosevurdering bør inneholde:
 

 1. Anamnese

  a. Familieanamnese på brudd - særlig om mor/far har hatt hoftebrudd/lårhalsbrudd
  b. Egen bruddanamnese – tap av høyde fra ung alder
  c. BMI, røyking, tidlig menopause, inaktivitet/bevegelseshemming
  d. Sykdommer som disponerer for osteoporose (f.eks. kroniske inflammatoriske sykdommer, diabetes, hyperthyreose, hyperparathyroidisme, malabsorbsjon, nyresvikt, alkoholisme)
  e. Medikamenter som disponerer for osteoporose  (f.eks. glukokortikoider, aromatsehemmere, antiandrogener, antiepileptika, protonpumpehemmere)
  f. Tidligere eller nåværende behandling for osteoporose 

 2. Røntgen av ryggen kan være nyttig før undersøkelsen ved høydetap over 3-4 cm hos eldre pasienter og mistanke om virvelbrudd. Dersom det foreligger atraumatiske virvelbrudd er det oftest indikasjon for behandling – uansett resultatet av beintetthetsmåling. Man bør også utrede for andre bakenforliggende sykdommer.
   


Før

Forberedelser:
 • Vennligst møt 10 minutter før undersøkelsen for å svare på spørsmål. Vi ønsker å avklare risiko for brudd.
 • Undersøkelsen foregår liggende på rygg i omtrent 15 minutter. Ved kjent smerteproblematikk bør det forebygges med smertestillende omtrent 30 minutter før undersøkelsen.
 • Ha på klær uten metallknapper, glidelås i midje eller hofteområdet og BH uten spiler eller hekter.
 • Det måles høyde og vekt før bentetthetsmålingen. For personer som oppholder seg på sykehjem eller institusjon, ber vi om at høyde og vekt er målt og medbringes til undersøkelsen.
 • Det anbefales at man ikke tar kalsiumtilskudd minst 24 timer før undersøkelsen. 

Gravide skal ikke gjennomføre bentetthetsmåling.

Under

Før undersøkelsen blir du bedt om å svare på spørsmål for å avklare risiko for brudd. Vi spør blant annet om tidligere brudd, sykdom, medisiner, livsstil og arv. Vi registrerer også hvilke osteoporosemedisiner du eventuelt bruker og når du startet med disse.

Selve undersøkelsen foregår ved at du legger deg på en røntgenbenk. Du skal ligge på ryggen med beina litt ut til sidene.   For å få riktig vinkel på hofteleddene under målingen blir en kasse med skrå sider plassert mellom føttene dine. Ryggen og hoftene blir skannet av en "arm" som beveger seg over deg. Dette tar ca. 10 - 15 minutter. Noen ganger tar vi også et sidebilde av ryggen. Du ligger da på siden med øverste arm hvilende på en pute. Etter

En lege vurderer bildene og tilleggsopplysningene som er gitt. Dersom vurderingen er at du trenger behandling, kommer legen med forslag til hva som bør gjøres. Fastlegen din får tilsendt resultatet.  

Dersom målingene viser forstadiet til beinskjørhet (osteopeni) eller osteoporose, kan målingene gjentas etter 2-5 år for å følge en eventuell utvikling slik at du får riktig behandling. De siste årene har det imidlertid blitt mer vanlig å følge opp effekten av osteoporosebehandling med en blodprøve (P1NP) fremfor beintetthetsmålinger.


Kontakt

Christian Fredriksgate 6, Tønsberg (bygg S) Benskjørhetspoliklinikk

Kontakt Benskjørhetspoliklinikk

Oppmøtested

Bygg S, 1. etasje. Bygget ligger på baksiden av sykehuset.

Christian Fredriksgate 6, Tønsberg (bygg S)

Christian Fredriksgate 6

Tønsberg

Transport

Diagram
Kart over sykehusområdet i Tønsberg.

 

Sykehusetligger nær jernbane - og rutebilstasjon i Tønsberg sentrum.

Sjekk rutetider for buss her
Sjekk rutetider for tog her

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Les mer om Pasientreiser her

​Sykkelparkering for besøkende ved SiV-Tønsberg finner du rett nedenfor hovedinngangen ved skifermuren.