Behandling, Ung Arena+

Samtaletilbud for ungdom som sliter med psykososiale utfordringer

Ung Arena+ er et gratis og åpent tilbud for ungdom i alderen 13–25 år som sliter med psykososiale utfordringer.

Ung Arena+

Ung Arena+ er en tjeneste der Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold jobber sammen for å bedre ungdommers psykiske helse. Tjenesten er gratis og holder åpent fra sen formiddag til tidlig kveld fem dager i uka. Her er ungdom velkommen til å ta opp det de har på hjertet – små og store spørsmål om livet og livets utfordringer.

Ung Arena+ på Tønsberg kommunes nettside
Logo

Om tilbudet

Du kan stikke innom for drop-in-timer eller hvis du trenger noen å snakke med. Du vil alltid møte en likeperson, erfaringskonsulent eller en ansatt som du kan prate med.

Noen ganger er det kanskje behov for hjelp av profesjonelle fagfolk, og i disse tilfellene vil du bli hjulpet til rett person. Vi samarbeider bredt med andre tjenester.

Målet for tjenesten

Ung Arena+ er et trygt, godt sted der ungdommen kan komme i kontakt med tjenesteapparatet. Samtalene og hjelpen kan være med å forebygge og hindre utenforskap. I tillegg kan vi avdekke risiko for å utvikle psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Helsefremmende og forebyggende aktiviteter er gjennomgripende i tjenesten, men det gis også helse- og sosialfaglig hjelp når behovet er til stede.