Behandling

Videokonsultasjon

Sykehuset i Vestfold tilbyr videokonsultasjoner når fysisk oppmøte ikke er nødvendig eller mulig. Hvis dette er aktuelt for deg, vil det fremgå i innkallingen din eller ved direkte forespørsel fra sykehuset. Vi benytter videokommunikasjon som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner ved sykehuset.

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du komme til sykehuset.

Det er frivillig for deg som pasient å delta i en videokonsultasjon. Når du deltar samtykker du til å motta helsehjelp, akkurat som ved fysisk konsultasjon. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, be om å endre fra video- til fysisk konsultasjon. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud.

Foreløpig tilbyr ikke alle våre poliklinikker/avdelinger videokonsultasjoner. Spør behandleren din om neste konsultasjon kan gjøres på video om du selv ønsker dette.

Du må ha en mobiltelefon, nettbrett, Mac eller PC med kamera og mikrofon som er koblet til internett.

Internettforbindelsen må være stabil (WIFI/4G) eller kablet nettverk til PC. Vi anbefaler kablet nettverk dersom det er mulig.

Det kreves ingen installasjon av programvare på din enhet. Du logger deg inn via nettleser.

Kamera er nødvendig for å se og bli sett. Du kan derfor ikke bruke enheter som ikke har dette.

Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandler. Du mottar faktura for egenandelen som ved fysisk oppmøte.

Det er frivillig for deg som pasient å delta i en videokonsultasjon. Når du deltar samtykker du til å motta helsehjelp, akkurat som ved fysisk konsultasjon. Løsningen er vurdert som sikker til å dele konfidensiell pasientinformasjon.

I noen videomøter vil ditt fulle navn vises for andre deltakere i møte. Dette gjelder også i noen gruppebehandlinger. Hvis du ikke ønsker dette kan du kontakte avdelingen for å få informasjon hvilke alternativer som finnes.  

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil helsepersonellovens regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandling av informasjon som fremkommer under samtalen. Samtalen er kryptert og blir ikke lagret verken på internett eller på våre servere. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal journalføres på lik linje som om samtalen skulle foregå ansikt til ansikt eller per telefon

Nærmere informasjon om hvordan personopplysningene dine vil bli behandlet, står i personvernerklæringen vår

Før

Det er viktig at du har gjort deg kjent med teknologien i god tid før videokonsultasjonen. 

Les nøye gjennom all informasjon nedenfor om hvordan du kobler deg opp med den enheten du ønsker å bruke.

Du får sms med lenke til videomøtet to dager før konsultasjonen, eller etter avtale. Dersom du ikke ønsker å motta sms må du reservere deg mot det.

Ha innlogging til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID) klart i tilfelle tjenesten ber deg om å logge inn med det. Følg instruksjoner på enheten.

Vi gjennomfører ikke videosamtaler i offentlige rom som for eksempel på buss, tog eller skole.

For å kunne gjennomføre konsultasjonen på video må du bruke nettleser som støtter videoløsning. Eksempelvis Google Chrome, Safari, Firefox eller Edge.
Internett Explorer fungerer ikke. 

Problemer med video kan skyldes nettleser. Dersom du opplever ustabilitet, dårlig lyd, eller støy, kan du forsøke å benytte en annen nettleser.

Sørg for at enheten er tilkoblet strøm (ev. at batteriet er fulladet). Før oppkobling se til at du befinner deg på et egnet sted for fortrolig samtale. Sjekk at det ikke er forstyrrende lydkilder i bakgrunnen og sett telefon på lydløs. Skjerming mot innsyn og avlytting må ivaretas.

God belysning er viktig, men unngå direkte lyskilder i bakgrunn av bildet for best mulig bildekvalitet. Tilstreb at du kan se deg selv midt i bildet på testen slik at behandler kan se deg godt.

Obs, dersom lyden er svak, kan det hjelpe å stille opp volumet på enheten.

Ha telefon og kontaktinformasjon fra innkallingen tilgjengelig i tilfelle noe uforutsett oppstår under konsultasjonen.

Under

 • Trykk på lenken i SMS eller digitalt brev på helsenorge, digipost, eller e-boks eventuelt annen måte etter avtale med sykehuset
 • Videoløsningen vil starte i nettleseren din og tester automatisk lyd og bilde.
 • Enkelte møter har innlogging via ID-porten. Følg instruksjoner på enheten. Behandler registrerer oppmøte på bakgrunn av den innloggingen. 
 • Velg hvilket navn som skal vises for andre deltakere i møtet, evt initialer ved gruppebehandling.
 • Vær presis til konsultasjonen, gjerne fem minutter før. Behandler vil slippe deg inn når timen starter. Det kan være noen forsinkelser, du slipper inn i møtet når alt er klart. 
 • Konsultasjonen gjennomføres som om samtalen foregår ansikt til ansikt på sykehuset. 
 • Ved oppstart er det viktig at alle deltakerne i videokonsultasjonen presenterer seg selv foran kamera. Dersom du har en venn/pårørende tilstede under samtalen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Vi ønsker åpenhet om eventuelle egne opptak av samtalen.
 • Dersom det oppstår tekniske problemer underveis, er behandler ansvarlig for å vurdere om kvaliteten er tilstrekkelig god til å gjennomføre videokonsultasjonen.
 • Den som prater skal være synlig på skjermen. Snakk med normal stemme, juster eventuelt til passende volum.
 • Ikke besvar telefon eller andre samtaler under konsultasjonen

Etter

Du mottar faktura for eventuell egenandel som ved fysisk oppmøte.
Når konsultasjonen er over blir det bestemt videre oppfølging.

Hvordan tester jeg lyd og bilde før timen starter?

Dette gjør du før du går inn i timen. Klikk på linken og logg deg inn. Hvis du ser deg selv og ser at ikonet for mikrofonen responderer med en grønn farge så er kamera og mikrofon aktivt.

Dette kan du gjøre når som helst og så mange ganger du vil. Vi anbefaler at du gjør dette så fort du får innkallingen.

Jeg får ikke lyd og bilde til å fungere?

Alternativ 1

Når du går inn i konsultasjonen må du gi nettleseren tilgang til mikrofon og kamera. Dersom du har blokkert adgang til mikrofon og kamera må du slette denne blokkeringen på en av følgende måter:

Chrome

 1. Åpne Chrome – trykk på de tre prikkene i høyre hjørne (tilpass og kontroller Chrome)

 2. Velg innstillinger

Under Personvern og nettstedsinnstillinger: Finn Slett nettleserdata – velg avanserte innstillinger og sett V også på slett nettstedsinnstillinger – da vil du få opp spørsmålet på nytt når du går inn i ett nytt Videonor møte

Microsoft edge

 1. Åpne Edge – trykk på de tre prikkene i høyre hjørne

 2. Velg innstillinger

 3. Under Nettstedtillatelser: Åpne Kamera og deretter Mikrofon – velg Spør før tilgang – da vil du få opp spørsmålet på nytt når du går inn i ett nytt Videonor møte

Mac

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Personvern

 2. Velg Kamera

Marker avkrysningsruten ved siden av et program for å gi det tilgang til kameraet

Mobil/nettbrett:

Forsøk:

 1. Android: Innstillinger -  Apper /apper og tillatelser -  tillatelser (her skal du finne en oversikt over hvilke tillatelser de ulike apper har, og du skal kunne endre en blokkering) – kamera – Chrome - Tillat 

 2. Iphone/Ipad: Innstillinger > safari > kamera > alltid

Innstillinger > safari > mikrofon > alltid

Alternativ 2


Du har muligens flere valg på kamera og mikrofon. Finn innstillinger og prøv å velge annen kamera og mikrofon.

Jeg får ikke lastet ned appen til mobilen

Du trenger ikke laste ned noen programmer eller apper for å delta. Bare følg lenken i innkallingen du har fått til din epost. 

Jeg hører ikke behandler

Skru opp lyden på enheten. Se at du har valgt riktige lydenheter lokalt på din data. Bruker du eksterne høyttalere må du sjekke at de er på.

Kameraet viser ikke meg

Du har trolig aktivert hovedkameraet på mobilen. Trykk en plass på skjermen og velg kameraikonet for å skifte kameraet du viser.

Det har skjedd en forverring av helsen min som gjør at jeg er usikker på om videokonsultasjon er riktig

Du må ta kontakt med avdelingen for eventuelt å få time på sykehuset.

Behandleren er forsinket

Gi det noen minutter, behandleren tilstreber å møte presis spesielt til videokonsultasjoner, men forsinkelser kan dessverre oppstå på samme måte som på den vanlige poliklinikken.

Jeg vet at jeg kommer til å bli forsinket

Ta kontakt med avdelingen du har time hos og gi beskjed, du finner kontaktinformasjon under avdelingens side her på ous.no eller i innkallingsbrevet. Du kan risikere at konsultasjonen må utsettes.

Samtalen bryter underveis

Prøv å koble til på nytt. Kommer du ikke inn på nytt vil behandler kontakte deg på telefon.

Noen kommer inn i rommet hvor jeg sitter

Gi beskjed til behandleren om at du ikke lengre er alene slik at samtalen pauses. Dersom mulig, sørg for at du igjen får rommet for deg selv.

Jeg har fått SMS om en videokonsultasjon men har ikke mottatt innkallingsbrev

Timen din er opprettet i pasientjournalsystemet, men det kan ha skjedd en feil ved oppretting av innkallingsbrevet. Ta kontakt med avdelingen du har time hos.

Kontakt

Kontaktdetaljer

Ha telefon og kontaktinformasjon fra innkallingen tilgjengelig i tilfelle noe uforutsett oppstår under kon­sultasjonen.