Videokonsultasjon

Sykehuset i Vestfold tilbyr videokonsultasjoner hos noen behandlere hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig. Hvis dette er aktuelt for deg, vil det fremgå i innkallingen din eller ved direkte forespørsel fra sykehuset. Vi benytter videokommunikasjon som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner ved sykehuset. På denne siden finner informasjon om videokonsultasjon med behandleren din.

Innledning

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du til sykehuset.

Foreløpig tilbyr ikke alle våre poliklinikker/avdelinger videokonsultasjoner. Spør behandleren din om neste konsultasjon kan gjøres på video om du selv ønsker dette.

Tekniske forutsetninger for å kunne delta på videokonsultasjoner

Du må ha en mobiltelefon, nettbrett, Mac eller PC med kamera og mikrofon som er koblet til internett.

Internettforbindelsen må være stabil (WIFI/4G). Fast nett-tilkoplet PC er ønskelig, der det er mulig.

Du må logge deg inn via nettleser.

Kostnader

Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandler. Du mottar faktura for egenandelen som ved fysisk oppmøte.

Personvern

Det er frivillig for deg som pasient å delta i en videokonsultasjon. Når du deltar samtykker du til å motta helsehjelp, akkurat som ved fysisk konsultasjon. Leverandøren av videoløsningen har kun tilgang til din e-postadresse, telefonnummer eller annen nødvendig informasjon for å sette opp og gjennomføre samtalen. Løsningen er vurdert som sikker i forhold til å kunne dele konfidensiell pasientinformasjon.

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil helsepersonellovens regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandling av informasjon som fremkommer under samtalen. Samtalen er kryptert og blir ikke lagret verken på internett eller på våre servere. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal journalføres på lik linje som om samtalen skulle foregå ansikt til ansikt eller per telefon

Før

Det er viktig at du har gjort deg kjent med teknologien i god tid før videokonsultasjonen.

Uavhengig av om du skal benytte mobil, nettbrett, Mac eller PC, anbefaler vi at du leser nøye gjennom all informasjon nedenfor om hvordan du kobler deg opp med den enheten du ønsker å bruke.

Åpne nettleser

For å kunne gjennomføre konsultasjonen på video må du bruke nettleser som støtter videoløsning. Eksempelvis Google Chrome, Safari, Firefox eller Edge. Internett Explorer fungerer ikke.

Koble enheten til strøm

Sørg for at enheten er tilkoblet strøm (ev. at batteriet er fulladet). Før oppkobling se til at du befinner deg på et egnet sted for fortrolig samtale. Sjekk at det ikke er forstyrrende lydkilder i bakgrunnen og sett telefon på lydløs. Skjerming mot innsyn og avlytting må ivaretas.

God belysning er viktig, men unngå direkte lyskilder i bakgrunn av bildet for best mulig bildekvalitet. Tilstreb at du kan se deg selv midt i bildet på testen slik at behandler kan se deg godt.

Obs, dersom lyden er svak, kan det hjelpe å stille opp volumet på enheten.

Ha telefon og kontaktinformasjon fra innkallingen tilgjengelig i tilfelle noe uforutsett oppstår under konsultasjonen.

Under

  • Trykk på linken i SMS eller e-post, eller annen måte etter avtale med sykehuset
  • Videoløsningen vil starte i nettleseren din og tester automatisk lyd og bilde. Vær presis til konsultasjonen, gjerne 5 min før. Behandler vil slippe deg inn når timen starter. Det kan være noen forsinkelser, du slipper inn i møtet når alt er klart. 
  • Konsultasjonen gjennomføres som om samtalen foregår ansikt til ansikt på sykehuset. 
  • Ved oppstart er det viktig at alle deltakerne i videokonsultasjonen presenterer seg selv foran kamera. Dersom du har en venn/pårørende tilstede under samtalen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Vi ønsker åpenhet om eventuelle egne opptak av samtalen.
  • Dersom det oppstår tekniske problemer underveis, er behandler ansvarlig for å vurdere om kvaliteten er tilstrekkelig god til å gjennomføre videokonsultasjonen.
  • Den som prater skal være synlig på skjermen. Snakk med normal stemme, juster eventuelt til passende volum.
  • Ikke besvar telefon eller andre samtaler under konsultasjonen

Etter

Du mottar faktura for eventuell egenandel som ved fysisk oppmøte.
Når konsultasjonen er over blir det bestemt videre oppfølging.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?