Blodgivning

Bli blodgiver

Blod er et levende materiale som ikke kan fremstilles kunstig. Blodet brukes til mange typer pasienter for eksempel ved kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel. Mange pasienter er derfor helt avhengige av at noen gir blod til sykehuset. Du gir liv når du gir blod! De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgivere.

Vil du gi blod? Se ​film om hva som møter deg når du gir blod:
​​​

Vil du bli blodgiver?

Du kan melde deg som blodgiver på GiBlod.no. Her velger du giversted (Larvik, Sandefjord eller Tønsberg), så vil blodbanken ta kontakt med deg.

Du kan også ta direkte kontakt med blodbanken:
Blodbanken, Larvik -  tlf. 33 16 45 96

Blodbank, Sandefjord - tlf. 33 34 29 47

Blodbanken, Tønsberg - tlf. 33 34 30 75

Når du kommer

Når du kommer til blodbanken blir du bedt om å fylle ut "Skjema for blodgivere". Dette skjemaet fyller du ut elektronisk på en PC. Deretter vil vi ha en samtale med deg og informere deg om hva det vil si å være blodgiver.

Vi vil også ta blodprøver av deg, samt kontrollere blodtrykk og puls.

Disse blodprøvene tar vi av deg første gang du kommer: HIV, hepatitt B, hepatitt C, syfilis, hemoglobinverdi ("blodprosent"), ferritin (jernlager) og blodtyping.

Når kan jeg begynne å gi blod?

Du kan gi blod for første gang når prøvene er ferdig undersøkt, vanligvis etter omtrent fire uker.

Vi setter gjerne opp en time til første blodgiving når du registrerer deg. Alternativt kan vi ta kontakt med deg pr. telefon og avtale tid for blodgivning.

Nasjonale retningslinjer

Blodoverføring er en uerstattelig del av moderne medisinsk behandling. Dessverre kan sykdommer overføres fra blodgiveren til den pasienten som får blodet. I enkelte tilfeller kan en frisk person, uten å vite det være bærer av smittestoffer som kan forårsake sykdom hos mottakeren av blodet. Det er derfor utarbeidet nasjonale retningslinjer for hvem som kan bli blodgiver i Norge:

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge

Som hovedregel kan alle friske mennesker mellom 18 og 60 år bli blodgivere, og eventuelt gi blod til fylte 70 år. Det er svært viktig at man føler seg frisk den dagen man skal gi blod. Kontroll ved blodgivning er ingen helsesjekk og erstatter ikke helsekontroll hos lege. 

Blodoverføring må ikke skade verken blodgiver eller blodmottaker, derfor vurderer blodbanken hver giver nøye. Reglene for blodgivning er bestemt av Helsedirektoratet og er beskrevet i

 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

Du må ha norsk personnummer og beherske norsk slik at du forstår spørsmålene på "Skjema for blodgivere", og kan føre en samtale med utgangspunkt i skjemaet.

Vi må være sikre på at blodet ikke overfører infeksjonssykdommer, derfor blir du ved blodgivning spurt om du har vært i situasjoner som gir økt risiko for HIV eller hepatittsmitte. Blodgivere som har vært i risikosituasjoner utelukkes midlertidig i seks måneder.

I mange land forekommer infeksjonssykdommer som kan smitte med blod, derfor er det også restriksjoner  på føde- og oppvekststed, samt restriksjoner ved utenlandsreiser.

Fast medisinbruk utelukker vanligvis fra blodgiving (unntak er blant annet p-piller, tyroksin og enkelte allergimedisiner). Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål om medisinbruk og blodgivning.

Du kan ikke være blodgiver hvis du:

  • Har piercing i slimhinne (karantene i en måned etter fjerning).
  • Har kronisk sykdom som for eksempel diabetes, epilepsi, hjertesykdom og de fleste revmatiske lidelser.
  • Har hatt kreft (unntak er basalcellekarsinom og celleforandringer på livmorhalsen).
  • Har alvorlig medisin- eller matallergi (uttalt elveblest og anafylaksi).
  • Bruker eller har brukt narkotika som sniffes eller injiseres.

Menn som har eller har hatt seksuell kontakt med menn gis 12 måneders karantene etter siste seksuelle kontakt.

Vi trenger deg som blodgiver!

Blod er et levende materiale som ikke kan fremstilles kunstig. Blodet brukes til mange typer pasienter for eksempel ved kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel. Mange pasienter er derfor helt avhengige av at noen gir blod til sykehuset.

Vi har omtrent 5500 aktive blodgivere i Vestfold. Årlig slutter omtrent ti % av blodgiverne på grunn av oppnådd aldersgrense, sykdom, flytting eller andre årsaker.

De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgivere.

Har du lyst til å bli blodgiver så er du hjertelig velkommen!
Som blodgiver gjør du en viktig samfunnsinnsats.

Du gir liv når du gir blod!

Unngå å komme forgjeves. Her finner du en oversikt over de vanligste hendelsene som gjør at du må vente med å gi blod. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på! 

Infeksjonssykdommer

Vent to uker etter symptomfrihet ved for eksempel: forkjølelse, influensa, sår hals, diaré, oppkast, åpne og betente sår.

Medisiner

Gi alltid blodbanken beskjed dersom du som er blodgiver har brukt medisiner (også reseptfrie) de siste fire ukene før blodgivning. Medisiner som ofte godkjennes er blant annet reseptfrie smertestillende, hormoner, allergimedisiner (hvis symptomfri) og kolesterolsenkende medikamenter. Eksempler på medisiner som utelukker er antibiotika og migrenemedisiner (en ukes karantene). Enkelte blodtrykksmedisiner kan godkjennes etter individuell vurdering.

Generelt skal det gå to uker fra du slutter med et medikament til du kan gi blod.

Akupunktur

Seks måneder karantene hvis behandling er utført av akupunktør uten helsepersonellnummer. Ingen karantene hvis behandling er utført av autorisert helsepersonell.

Utenlandsopphold

Vest-Europa, Australia og New-Zealand: ingen karantene.
USA og Canada: ingen karantene fra 1. des.- 31. mars, fire ukers karantene fra 1. april - 30. nov.
Øst- Europa, Asia, Afrika og Sør- Amerika: Fire ukers karantene ved opphold i malariafrie områder. Etter opphold i malariaområder kan du ta en malariatest tidligst 4 måneder etter hjemkomst. Dersom den er negativ, kan du gi blod. Hvis malariatest ikke tas gis det 12 måneders karantene.

Ved utenlandsopphold på mer en seks måneder kan andre karanteneregler gjelde, ta kontakt med oss om dette. Midlertidig karantene ved opphold i enkelte land kan forekomme. Ta kontakt med blodbanken for mer info.

Tannbehandling

Enkel tannbehandling – vent 24 timer. Vent en uke ved rotfylling og trekking av tann.

Flåttbitt

Vent fire uker etter et ukomplisert flåttbitt. Får du utslett eller reaksjoner må du vente i seks måneder etter avsluttet behandling.

Svangerskap

Tolv måneder karantene etter fødsel. Ammende kvinner skal ikke gi blod.

Ny seksualpartner

Seks måneder karantene ved bytte av seksualpartner eller ved tilfeldig seksuell kontakt.

Tatovering

Seks måneder karantene.

Piercing

Seks måneder karantene. Ved piercing i slimhinner kan man gi blod en måned etter at nålen er fjernet.

Nyttig informasjon for blodgivere

Hver gang du skal gi blod må du svare på en del spørsmål, som er samlet i et skjema for blodgivere. Skjemaet hjelper til å identifisere hvem som kan være blodgivere. Skjemaet gjelder for alle, og brukes både for nye og etablerte blodgivere. Det er mindre stigmatiserende når alle får de samme spørsmålene, uavhengig av om den som skal spørre tror det er relevant for den enkelte.

I avsnittet "hvem kan ikke være blodgivere" finner du skjemaet på Helsedirektoratets nettsider.

Du kan parkere gratis ved alle våre tappesteder når du skal gi blod. Gå til mer informasjon om den enkelte blodbank for mer dealjert informasjon om parking for blodgivere

Om blodbanken i Vestfold

Du kan gi blod ved blodbanken i Larvik, ved Sandefjord Helsepark og ved blodbanken i Tønsberg. På avdelingssidene under finner du kontaktinformasjon, adresser og åpningstider.

 Blodbanken, Larvik - tlf. 33 16 45 96

Blodbank, Sandefjord - tlf. 33 34 29 47

Blodbanken, Tønsberg - tlf. 33 34 30 75

Se også Blodbankens egen nettside

Sist oppdatert 02.12.2022