En mann som bruker en bærbar datamaskin

eHelsebasert levevanebehandling - mat og medisin mot overvekt

Selvbilde, kroppsbilde og selvsnakk

Hva er kroppsbilde og hva bør du tenke gjennom når det gjelder kroppsbilde?

Hva er kroppsbilde?

 • Kroppsbilde er hvordan en person tenker, føler og oppfatter sin egen kropp.
 • Uavhengig av kroppsstørrelse, kan barn og ungdom utvikle enten et positivt eller negativt kroppsbilde.
 • Kroppsmisnøye kan ha en negativ innvirkning på psykiske helse nå og senere i livet og gjøre at en har større risiko for å utvikle spiseforstyrrelser og utfordringer med å regulere vekten.

Tenk gjennom:

 • Hvordan vil du si at ditt eget kroppsbilde er?
 • Er det uproblematisk eller er det noe du tenker på og som innvirker på hverdagen din?
 • Er det noe med forholdet ditt til egen kropp som blir utfordrende i foreldrerollen og når du skal støtte ungdommen din i å utvikle et sunt selvbilde?
 • Snakker dere om kropp, vekt eller utseende hjemme? Hvordan foregår det vanligvis? Fungerer det godt eller er det noe som bør endres?

Kilde: Kostverktøyet og Denise Wilfley.

Start med deg selv

 • Hvilket forhold foresatte har til egen kropp har sterk innvirkning på barn.
 • Tenk over hvilke signaler du sender til dine barn knyttet til eget kroppsbilde.
 • Unngå negative kommentarer om egen kropp.
 • Ha fokus på positive sider av egen kropp.
 • Snakk fint om deg selv på andre områder enn kropp foran barna
 • Ta godt vare på din egen kropp, så vil barna plukke opp dette og gjøre det samme.
 • Vær med på aktiviteter der kroppen blir eksponert, slik som f.eks. svømming og dansing med glede og selvaksept.
 • Prøv å ikke kommentere andres kropper – snakk heller om andre ting enn hvordan folk ser ut

Ha fokus på helse fremfor vekt

 • Unngå fokus på vekt og utseende.
 • Fokuser på gode vaner som gir en god helse.
 • Fokuser på andre styrker som barnet har og gi disse positiv oppmerksomhet.
 • Barn skal verken telle kalorier eller trene for å få en spesiell kroppsfasong.
 • Snakk med barnet om hvor fantastisk kroppen er, og hvor mye den kan brukes til.
 • Lær barnet hvordan det kan spise for å ta vare på seg selv og kunne leve et aktivt liv.
 • Fokuser på hva kroppen kan gjøre heller enn hvordan den ser ut.

Finn en aktivitet som passer

 • Å føle seg sterk og i god fysisk form er et av flere aspekter ved et positivt kroppsbilde.
 • Finn en aktivitet som barnet mestrer, og som det synes er gøy å holde på med.
 • Ha fokus på hva kroppen er i stand til å gjøre.
 • Tilrettelegg for en aktiv hverdag, og gå foran som et godt forbilde.

Vær oppmerksom på mobbing

 • Dersom barnet blir ertet for kroppen eller utseendet sitt, er det viktig å melde ifra til lærere eller andre voksne.
 • Gjør grep som får slutt på mobbingen.
 • Prat med barnet om det som har skjedd, og hjelp til med å reparere sårede følelser og skam.
 • Gi tips til hvordan de kan tenke og handle dersom dette gjentar seg. 

Avslør den "perfekte kroppen" i sosiale media

 • Forklar barna at det kroppsidealet som fremstilles i sosiale media ikke er ekte.
 • At bruk av både filter og retusjering kan fremstille virkeligheten annerledes enn den er.
 • Si at barnet er bra akkurat som det er, og at det ikke trenger å sammenlikne seg med andre.

Vis at du setter pris på ditt barn

 • Alle barn er unike, og det finnes ingen som er helt like.
 • Gi positive komplimenter til ditt barn.
 • Ros god adferd fremfor utseende. For eksempel å være en god venn, løpe fort eller aldri gir seg.
Sist oppdatert 18.01.2024