Medisiner og et målebånd

eHelsebasert levevanebehandling - mat og medisin mot overvekt

Medikamenter

Etter gjennomført lavkaloridiett vil to av tre deltakere (2/3) etter tilfeldig utvelgelse (randomisering) bli behandlet med ukentlige injeksjoner av semaglutid, mens en av tre deltakere (1/3) vil behandlets med placebo. Hverken deltakere eller behandlere vil vite hvem som får aktiv eller inaktiv medisin.

Virkninger og bivirkninger av semaglutid

Studiemedisinen består av semaglutid eller placebo (ikke-aktivt stoff). Semaglutid virker som GLP-1, som er et metthetsstoff (hormon) som produseres i tarmen etter et måltid. Dette hormonet reduserer sultfølelsen og får deg til å føle deg mett. Hvilken studiemedisin du får vil bestemmes ved tilfeldig uttrekning. Det er større sjanse for å få semaglutid (2 av 3) enn placebo (1 av 3). Studiemedisinen injiseres like under huden din gjennom en tynn nål en gang i uken. Typiske injeksjonssteder er mage, lår eller overarm. Etter at du har tatt din første dose med semaglutid vil dosen økes gradvis over 4 måneder inntil 2,4 mg eller maksimal tolererbar dose. 

 • Mage- og tarmproblemer
 • Hodepine 
 • Å føle seg svak eller trett 

 Tegn på mage- og tarmproblemer kan være: 

 • kvalme eller oppkast
 • diaré (løs, vandig og hyppigere avføring)
 • urolig mage og forstoppelse
 • smerter i mageregionen 

Disse bivirkningene er som regel milde til moderate og varer ikke lenger enn et par dager eller uker. De oppstår oftest i starten av behandlingen. For å redusere mage- og tarmproblemer vil du starte med en lav dose av semaglutid som gradvis trappes opp til en høyere dose. Hvis du opplever kraftig oppkast eller diaré som ikke går over, drikk rikelig med væske og ta kontakt med en lege eller annet studiepersonell.

 • Raping
 • Halsbrann
 • Svimmelhet
 • Oppblåsthet
 • Prompetendens (tarmgass)
 • Betennelse i magesekken
 • Urolig mage eller fordøyelsesbesvær
 • Hudproblemer ved injeksjonsstedet
 • Hårtap
 • Gallestein 

Gallestein kan opptre uten symptomer. Eventuelle symptomer på gallesten kan være: 

 • smerter i øvre del av magen, på høyre side
 • gulfarge i hud eller i det hvite i øyet (gulsott)
 • blek avføring 

Dersom du har symptomer på gallestein, ta kontakt med lege eller studiepersonell

 • Økt hjertefrekvens (puls) 
 • Økt forekomst av bukspyttkjertelenzymer (vises på blodprøve) 
 • Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) 

Symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen kan være: 

 • kraftige og vedvarende magesmerter – smertene kan forflytte seg til ryggen
 • kvalme og oppkast 

Betennelse i bukspyttkjertelen er en alvorlig tilstand som i verste fall kan føre til død.  

Dersom du har symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen, ta umiddelbart kontakt med en lege eller annet studiepersonell. 

Sist oppdatert 18.01.2024