Brede samtykker til forskning

Dette er informasjon til deg som har gitt et bredt samtykke til forskning eller medisinsk kvalitetssikring ved Sykehuset i Vestfold. Det gjelder bruken av det brede samtykket du har avgitt.

Dersom du har gitt et bredt samtykke til å delta i forskning eller medisinsk kvalitetssikring, skal du gis mulighet til å holdes fortløpende informert om bruken av dine opplysninger. På denne siden finner du oversikt over brede samtykker til forskning og kvalitetssikring ved Sykehuset i Vestfold og hva de brukes til.

For å forbedre diagnostikk og behandling er forskning på sykdom viktig. En del av forskningen som pågår ved sykehus i dag er basert på brede samtykker til at biologisk materiale og / eller helseopplysninger kan inngå i forskning. Dette betyr at samtykket gir en tillatelse til å bruke pasientopplysninger og / eller biologisk materiale i flere ulike forskningsprosjekter innenfor et gitt felt og over lengre tid. ​​Formålet er å registrere opplysninger og lagre humant biologisk materiale for fremtidig forskning, og man vet ennå ikke akkurat hvilke forskningsprosjekter som vil oppstå i fremtiden. Derfor skal alle registrerte gis muligheten til å holde seg orientert om bruken av opplysningene og det biologiske materialet. På denne nettsiden skal den registrerte finne tilbake til det brede samtykket som hen har samtykket til og finne den informasjonen man har behov for. Dersom den som samtykker ønsker å reservere seg for delstudier, kan den aktuelle prosjektleder kontaktes.​

Avhengig av tematikk og hva det brede samtykket tillater, registreres det opplysninger om pasienter fra ulike kilder. Slike kilder kan for eksempel være pasientjournal, prøvesvar og svar på spørreskjemaer. Et forskningsregister systematiserer disse opplysningene i en database som kvalitetssikres, vedlikeholdes og oppdateres av fagmiljøet ved sykehuset. Identiteten til de registrerte skjermes ved at navn og fødselsnummer erstattes med en kode i databasen. Det er et lite antall personer som har tilgang til kodenøkkelen. I tillegg vil et bredt samtykke ofte innebære at man samtykker til at biologisk materiale kan oppbevares i en forskningsbiobank og dermed kan benyttes til fremtidig forskning.

​Dersom samtykket tillater det, og det blir godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Personvernombudet ved sykehuset, kan opplysninger fra forskningsregistre og / eller biologisk materiale fra forskningsbiobanker utleveres til forskere ved andre institusjoner. Hovedregelen er at kun avidentifiserte opplysninger kan utleveres. ​​

​Oversikt over brede samtykker ved Sykehuset i Vestfold 

Formåle​​t

Formålet med det brede samtykket til kreftforskning ved SiV er å tilrettelegge for forskning på kreftsykdom i fremtiden. På bakgrunn av samtykket oppretter sykehuset et forskningsregister med pasientopplysninger og en forskningsbiobank med humant biologisk materiale. På denne måten blir pasientopplysninger og biologisk materiale tilgjengelig for fremtidig kreftforskning. Alle pasienter som henvises et kreft-pakkeforløp ved Sykehuset i Vestfold vil kunne bli forespurt om å avgi biologisk materiale og helseopplysninger til forskningsbiobanken og forskningsregisteret. Man forespørres om å samtykke til dette før det er avklart om man har en kreftdiagnose eller ikke. For de pasientene som viser seg å ikke ha kreft vil opplysningene og det biologiske materialet benyttes som kontrollmateriale i forskning.Pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret og/eller biologisk materiale fra biobanken:​

Ingen innrapporterte.

Datakilder som registeret benytter per 2023 er:​​
Ingen kilder per mars 2023.

Organisering, styring og kontaktinfo for registeret/bio​​banken:

Sykehuset i Vestfold, ved administrerende direktør, har det formelle ansvaret for forskningsregisteret og forskningsbiobanken.

​​Prosjektleder og leder av Fagrådet:
Helene Johannessen Wefring
Forskningsrådgiver, Post-doc
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Helene.johannessen@siv.no​​

​​Post:
Sykehuset i Vestfold
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Formåle​​t:​

Barn som henvises til Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst vil bli spurt om de ønsker å delta i Barnefedmeregisteret i Vestfold. Formålet med det brede samtykket til Barnefedmeregisteret i Vestfold er å muliggjøre kontinuerlig overvåkning og forbedring av behandlingstilbudet ved Senter for sykelig overvekt, samt å samle inn biologisk materiale (blodprøver) til fremtidig forskning innen fedme hos barn. På bakgrunn av samtykket oppretter sykehuset et forskningsregister med pasientopplysninger og en forskningsbiobank med humant biologisk materiale. På denne måten blir pasientopplysninger og biologisk materiale tilgjengelig for fremtidig kvalitetsarbeid og forskning innen fedme hos barn.

Pågående forskningsstudier so​​m benytter data fra registeret og/eller biologisk materiale fra biobanken:

Ingen innrapporterte.

Datakilder som registeret benytter per 2​​023 er:​​

Ingen innrapporterte.

​Organisering, styring og kontaktinfo for registeret/bio​​banken:

Sykehuset i Vestfold, ved administrerende direktør, har det formelle ansvaret for forskningsregisteret og forskningsbiobanken.

​Prosjektleder:

Samira Lekhal

Registerkoordinator og kontaktperson:

Nina W. Iversen
E-post: Nina.Iversen@siv.no​     
Tlf.: 900 53 191​

Formålet: ​

Formålet med det brede samtykket til Norsk Register for Sykelig Overvekt (NORSO) er å tilrettelegge for forskning på overvekt og fedme i fremtiden. På bakgrunn av samtykket oppretter sykehuset et forskningsregister med pasientopplysninger og en forskningsbiobank med humant biologisk materiale. På denne måten blir pasientopplysninger og biologisk materiale tilgjengelig for fremtidig forskning på overvekt og fedme.

Pågående for​​skningsstudier som benytter data fra registeret og/eller biologisk materiale fra biobanken:

Ingen innrapporterte.

Datakilder som registeret​ benytter per 2023 er:

Ingen innrapporterte.

Organisering, styring og kontaktinf​​​o for registeret/biobanken:

Sykehuset i Vestfold, ved administrerende direktør, har det formelle ansvaret for forskningsregisteret og forskningsbiobanken.

Prosjektleder: ​​​

Jens Kristoffer Hertel

Forskningsadministrator:​ 

Linda Mathisen 

Kontaktperson: 

Carina Rambo
E-post: carina.rambo@siv.no
Tlf.: 468 51 319

Sist oppdatert 04.08.2023