4XL-studien

Hovedhensikten med 4XL-studien er å avklare om kirurgisk behandling gir større helsegevinst enn standard konservativ behandling - det vil si endring av livsstil - hos ungdom mellom 13 og 18 år. Ungdom som sliter med alvorlig fedme lider ofte både psykisk og fysisk. 4XL-studien er et forskningsprosjekt som skal kartlegge psykisk og fysisk helse hos overvektig ungdom gjennom undersøkelser, blodprøver og spørreskjema.

​Henvisning til 4XL-studien

Fastlege kan henvise til vurdering og deltagelse i 4XL-studien.

Hva går 4XL-studien ut på?

Konservativ behandling med fokus på endring av levevaner gir usikre kort- og langtidsresultater ved sykelig fedme hos ungdommer. Det er derfor behov for evaluering av andre behandlingstilbud.

Ungdommer som har gjennomført minst ett års tverrfaglig behandling, gis etter grundig informasjon og utvelgelse tilbud om intervensjon i form av kirurgisk behandling.

Pasientene følges i totalt 10 år etter intervensjonsstart. Endringsmålene fokuserer på helsegevinst (livskvalitet, fysisk og psykisk helse), sikkerhet (komplikasjoner) og effektivitet (reduksjon i overvekt).

Inklusjonskriterier (alle må være oppfylt):

 • Mellom 13 og 18 år ved inklusjon
 • Tanner stadium 4-5
 • KMI > 40 kg/m2 eller KMI > 35 kg/m2 med minst én komorbiditet (type 2-diabetes, obstruktiv søvnapne, alvorlig/komplisert hypertensjon eller pseudotumor cerebri)
 • Gjennomført minst ett års tverrfaglig behandling på lokalt eller regionalt nivå uten tilfredsstillende resultat (økende overvekt)

Eksklusjonskriterier:

 • Tanner stadium < 4
 • KMI ≤ 55 kg/m2
 • Betydelig risiko for mangel på etterlevelse (compliance)
 • Spesifikke fedmesyndromer (for eksempel Prader Willi syndrom)
 • Fedme pga. hjerneskade
 • Alvorlig generell sykdom
 • Spesifikk genetisk feil (MC4R, leptinmangel)

Les om fedmeoperasjon - gastric bypass her

Sist oppdatert 19.01.2017