Cocktail-studien

Cocktail-studien ser på effekter av kroppsvekt, lavkaloridiett og fedmekirurgi på legemidlers biotilgjengelighet, risikofaktorer for hjerte- karsykdom og metabolske biomarkører.

​Om forskningsprosjektet

Norsk:

«Effekter av kroppsvekt, lavkaloridiett og fedmekirurgi på legemidlers biotilgjengelighet, risikofaktorer for hjerte- karsykdom og metabolske biomarkører»

Engelsk:

«The impact of body weight, low calorie diet and gastric bypass on drug bioavailability, cardiovascular risk factors and metabolic biomarkers (The COCKTAIL-study)»

I denne studien ønsker vi å undersøke hvordan kroppsvekt, fedmekirurgi (gastrisk bypass) og vektreduksjon ved hjelp av lavkaloridiett påvirker:

 1. Kroppens opptak og nedbrytning av ulike legemidler.
 2. Risikofaktorer for overvektsrelaterte sykdommer (eks. hjerte- og karsykdom og diabetes).

Pasienter som har sykelig overvekt BMI ≥ 40 kg/m2 eller BMI ≥ 35 kg/m2 med følgetilstand. Som ønsker diett eller som skal fedmeopereres.

Pasienter som kan være aktuelle for prosjektet, må i første omgang henvises til Senter for sykelig overvekt gjennom lokalt helseforetak. Alle aktuelle gjennomgår en screening/vurdering for å se om kriteriene oppfylles. Fra screening til oppstart, vil det gå noen uker. Noen besøk er mer omfattende enn andre og besøkene er mest hyppig de første ni ukene. Se mer informasjon under «Informasjon til deltagere».

Status: Studien er aktiv, men ferdig med rekruttering.

Studien gjennomføres ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. 

 • Anders Åsberg, Professor, Ph.D., Department of Phamaceutical Biosciences, School of Pharmacy, University of Oslo.
 • Heg Christensen, Professor, Ph.D., Department of Phamaceutical Biosciences, School of Pharmacy, University of Oslo.
 • Eva Skovlund, Professor, Ph.D., Department of Phamaceutical Biosciences, School of Pharmacy, University of Oslo.
 • Tommy B. Andersson, Professor, Ph.D., AstraZeneca R&D, Mölndal, Sweden.
 • Cecilia Karlsson, MD, Ph.D., AstraZeneca R&D, Mölndal, Sweden.
 • Shalini Andersson, Ph.D. AstraZeneca R&D, Mölndal, Sweden.

Poliklinikk for fordøyelsessykdommer
Farmasøytisk institutt UiO
AstraZeneca Sverige

Alle deltakerne følges opp i to år gjennom Cocktail-studien. Mest hyppig de første ni ukene. 

 • Informasjon og screening: Samtale med prosjektleder og lege, div. undersøkelser som blodprøver, EKG, blodtrykk og kroppssammensetning.
 • Baseline 1 dag 1: 13 timers undersøkelse for å se på opptak av legemidler gjennom blodprøvetaking. Det gjøres også fettvevsbiopsi, kroppssammensetning, blodtrykk og EKG. Spørreskjemaer, søvnregistrering og aktivtetsregistrering.
 • Baseline 1 dag 2: Kort visitt for blodprøvetaking. Oppstart av low calorie diet.
 • Baseline 2 dag 1: 13 timers undersøkelse for å se på opptak av legemidler gjennom blodprøvetaking. Det gjøres også fettvevsbiopsi, kroppssammensetning, blodtrykk og EKG.
 • Baseline 2 dag 2: Kort visitt for blodprøvetaking. Oppstart av very low calorie diet i diettgruppen. Kirurgi i kirurgigruppen.
 • Uke 2: Kort visitt for blodprøvetaking, kroppssammensetning og fettvevsbiopsi.
 • Uke 6 dag 1: 13 timers undersøkelse for å se på opptak av legemidler gjennom blodprøvetaking. Det gjøres også fettvevsbiopsi, kroppssammensetning, blodtrykk og EKG. Spørreskjemaer, søvnregistrering og aktivtetsregistrering.
 • Uke 6 dag 2: Kort visitt for blodprøvetaking
 • Måned 4: Kort visitt for blodprøvetaking, kroppssammensetning og fettvevsbiopsi.
 • År 1: Kort visitt for blodprøvetaking, kroppssammensetning og fettvevsbiopsi.
 • År 2 dag 1: 13 timers undersøkelse for å se på opptak av legemidler gjennom blodprøvetaking. Det gjøres også fettvevsbiopsi, kroppssammensetning, blodtrykk og EKG. Spørreskjemaer, søvnregistrering og aktivtetsregistrering.
 • År 2 dag 2: Kort visitt for blodprøvetaking

Prosjekt- og forskningskoordinator Linda Mathisen
E-post: linda.mathisen@siv.no
Telefon: 33342589
Senter for sykelig overvekt
Telefon: 33342320


Medarbeidere

 • Jøran Hjelmesæth, Dr.med., Prof., senterleder. Rolle i prosjektet: principal investigator.
 • Rune Sandbu, MD, PhD. Rolle i prosjektet: subinvestigator.
 • Line Kristin Johnson, PhD, klinisk ernæringsfysiolog. Rolle i prosjektet: prosjektleder.
 • Jens Kristoffer Hertel, PhD, seksjonsleder forskning. Rolle i prosjektet: forskningsadministrator.
 • Linda Mathisen, prosjekt- og forskningskoordinator. Rolle i prosjektet: prosjekt- og forskningskoordinator.

 • Philip Carlo Angeles, gastrokirurg. Rolle i prosjektet: PhD-stipendiat.
 • Ida Robertsen, PhD Pharm. Rolle i prosjektet: Postdoc. Praktisk gjennomføring farmakokinetikk.
 • Veronika Krogstad, MSc Pharm. Rolle i prosjektet: praktisk gjennomføring farmakokinetikk.
 • Heidi Omre Fon, sykepleier. Rolle i prosjektet: forskningssykepleier.
 • Berit Mossing Bjørkås, bioingeniør. Rolle i prosjektet: forskningsbioingeniør.
 • Bjørg Randi Fjell, bioingeniør. Rolle i prosjektet: forskningsbioingeniør.
 • Linn Varild, bioingeniør. Rolle i prosjektet: forskningsbioingeniør.
 • Line Kristin Johnson, PhD. Rolle i prosjektet: klinisk ernæringsfysiolog/prosjektleder.

 • Philip Carlo Angeles
 • Veronica Krogstad

 • Rune Sandbu, overlege og avdelingssjef Gastrokir.
 • Marius Svanevik, overlege
 • Lars Thomas Seeberg, overlege

 • Anders Åsberg
 • Jøran Hjelmesæth
 • Rune Sandbu
 • Hege Christensen
 • Tommy B. Andersson
 • Cecilia Karlsson
 • Shalini Andersson
 

Informasjon til fastleger og klinikere

I en tidligere studie er det vist at kroppens opptak av et vanlig kolesterolsenkende legemiddel øker tidlig etter en gastrisk bypassoperasjon, men at det normaliseres etter et par år. Vi vet imidlertid ikke om disse endringen er forårsaket av selve overvektsoperasjonen eller om de er forklart av vektreduksjonen.

I denne studien ønsker vi derfor å sammenligne effektene av overvektskirurgi (gastrisk bypass) og en lavkaloridiett basert på knekkebrød, grønnsaker og magre produkter, på opptak og nedbryting også av andre typer legemidler enn det vi tidligere har undersøkt. Koffein, Losartan, Omeprazol, Digoxin, Rosuvastatin og Midazolam oral og i.v. Ved å gi disse stoffene i lave doser og kun som enkeltdoser på de ulike undersøkelsesdagene, er risikoen for bivirkninger minimal.

I tillegg vil vi sammenligne de to behandlingsmetodene for å finne ut hvis, og i så fall hvordan, de bidrar til bedring av overvektsrelaterte sykdommer og tilstander. Det skal tas en rekke blod- og vevsprøver i løpet av studien for å kunne undersøke spesifikt hva som kan forklare eventuelle endringer i kroppens håndtering av legemidler og endringer i risikofaktorer for overvektsrelaterte sykdommer.

Kontrollgruppen skal bestå av pasienter som er normalvektige og som skal gjennom en cholecystectomi. Disse pasientene skal kun inn til undersøkelsesdagen som heter Baseline 2. Les mer om dette under «Informasjon til deltakere».

Pasienter som har sykelig overvekt BMI ≥ 40 kg/m2 eller BMI ≥ 35 kg/m2 med følgetilstand, som skal gjennom et lavkaloriprogram eller fedmeoperasjon. Vi ønsker også pasienter med type 2 diabetes.

Først vil vi screene pasienter som blir henvist til prosjektet for å se om deltakerne oppfyller kriteriene. Fra inklusjon til første undersøkelsesdag (Baseline 1) vil det som regel gå noen uker. Dette får den enkelte informasjon om på screeningdagen. Prosjektet varer i 2 år per deltaker. Noen besøk er mer omfattende enn andre. Les mer under «Informasjon til deltakere».

Status: ferdig rekruttert.
Henvisning til lokalt helseforetak for videre henvisning til Senter for sykelig overvekt, MERK: Cocktail.

 • Planlagt gastrisk bypass eller lavkaloriprogram.
 • BMI ≥ 40 kg/m2 eller BMI ≥ 35 kg/m2 med følgetilstand (BMI ≥ 18,5 kg/m2 for kontrollgruppen).
 • 18 år eller eldre.
 • Villig til å donere biopsier og villig til å gjennomgå 24 timers farmakokinetiske og andre undersøkelser i henhold til studieprotokollen.
 • Stabil vekt (<5 kg selvrapportert vektendring) siste 3 måneder før inklusjon.
 • Signert informert samtykke.

 • Samtidig behandling med andre medikamenter og/eller andre faktorer som kan påvirke opptaket, som grapefrukt, Seville appelisner, Pomelo juice, Johanesurt, nikotin og koffein.
 • Bradyarrytmi, Wolff-Parkinson-White (WPW)-syndrom, AV blokk 2-3.
 • Elektrolyttforstyrrelser (spesielt hypokalemi og hypomagnesemi).
 • Nedsatt nyrefunksjon: eGFR < 30 mL/min.
 • Gitt blod siste 4 måneder.

Sist oppdatert 21.02.2018