Exercise and Genes in Obese

EGO-studien

EGO-studien ser på effekten av høyintensiv trening og gener på energiforbruk, fysisk kapasitet, appetitt og livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt.

Norsk:

«Effekten av høyintensiv trening og gener på energiforbruk, fysisk kapasitet, appetitt og livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt».

Engelsk:

«The effect of exercise and genes on energy expenditure, appetite and quality of life in morbidly obese patients».

EGO-studien er en randomisert, kontrollert studie som har til hensikt å se om det er noen forskjeller i energiforbruk, appetitt, fysisk kapasitet og livskvalitet ved moderat og høyintensiv trening etter 27 uker hos pasienter som har sykelig overvekt.

Mindre inaktivitet og økt fysisk aktivitet kan forebygge overvekt og bidra til vektreduksjon. Enkelte vitenskapelige studier har antydet at litt bedre kondisjon kan øke det daglige energiforbruket med 100-500 kilokalorier, dette kan igjen medføre 2-10 kg vektreduksjon i løpet av 1 år. Bedre kondisjon kan også redusere risikoen for hjerte- karsykdom og tidlig død. Det er uklart om variasjoner i arveanlegg (gener) kan forklare hvorfor liknende fysiske aktivitetsprogrammer gir ulik vektreduserende effekt på individnivå.

Vektreduksjon etter en periode med fysisk aktivitet er også avhengig av energiinntaket, men i hvilken grad fysisk aktivitetsintensitet påvirker appetitt og spiseatferd er uklart. Vi ønsker å belyse og besvare disse spørsmålene gjennom en randomisert kontrollert studie.

Pasienter som har sykelig overvekt (BMI ≥ 40 kg/m2 eller BMI ≥ 35 kg/m2 med minst 1 følgesykdom) og som ikke står på diett og har vært vektstabile siste 3 måneder (± 5 kg).

Pasienter fra Lokal overvektspoliklinikk som oppfylte kriteriene, ble spurt om deltakelse i studien. Deretter ble de kalt inn til en screening for blodprøver, legeundersøkelse, informasjon og signering av samtykke.  Inklusjon fra januar 2015 til desember 2016.

Studieforløp i 27 uker:

 • Informasjon og screening: Informasjonsmøte, blodprøver, samtale med lege og prosjektleder, samt signering av samtykket.
 • Uke 0 del 1: Testdag inneholdende blodprøvetaking, hvileforbrenningstest, løpemølletest, webbaserte spørreskjemaer.
 • Uke 0 del 2: Appetittmåling.
 • Uke 1-8: 2 egentreninger og 1 fellestrening med spinning (moderat intensitet).
 • Uke 9 del 1: Testdag inneholdende hvileforbrenningstest, løpemølletest, webbaserte spørreskjemaer + randomisering (trekking) til høyintensiv eller moderat trening de neste 8 ukene.
 • Uke 9-17: 2 egentreninger og 1 fellestrening med spinning (høyintensiv eller moderat).
 • Uke 17 del 1: Testdag inneholdende blodprøvetaking, hvileforbrenningstest, løpemølletest, webbaserte spørreskjemaer.
 • Uke 18 del 2: Appetittmåling.
 • Uke 18-26: 2 egentreninger og 1 fellestrening med spinning (moderat intensitet)
 • Uke 27 del 1: Testdag inneholdende blodprøvetaking, hvileforbrenningstest, løpemølletest, webbaserte spørreskjemaer.
 • Uke 27 del 2: Appetittmåling + avsluttende legesamtale.

Status: ferdig gjennomført, artikkelskriving pågår.

Studien gjennomføres ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. 

Høgskolen i Sørøst-Norge.

Prosjektleder Jarle Berge
E-post: jarle.berge@siv.no
Telefon: 33134111

Prosjekt- og forskningskoordinator Linda Mathisen
E-post: linda.mathisen@siv.no
Telefon: 33342589

Senter for sykelig overvekt
Telefon: 33342320

Medarbeidere

 • Jøran Hjelmesæth, Dr.med., Prof., senterleder. Rolle i prosjektet: principal investigator.
 • Øyvind Støren, førsteamanuensis. Rolle i prosjektet: veileder.
 • Jarle Berge, PhD stipendiat. Rolle i prosjektet: prosjektleder.
 • Jens Kristoffer Hertel, PhD, seksjonsleder forskning. Rolle i prosjektet: forskningsadministrator.
 • Linda Mathisen, Prosjekt- og forskningskoordinator. Rolle i prosjektet: prosjekt- og forskningskoordinator.

 • Jarle Berge, PhD stipendiat. Rolle i prosjektet: prosjektleder + testing.
 • Randi Størdal Lund, overlege. Rolle i prosjektet: studielege.
 • Lokal overvektspoliklinikk. Rolle i prosjektet: sykepleiere.
 • Berit Mossing Bjørkås, bioingeniør. Rolle i prosjektet: forskningsbioingeniør.
 • Line Kristin Johnson, PhD. Rolle i prosjektet: klinisk ernæringsfysiolog.
 • Espen Gjevestad. Rolle i prosjektet: testing.
 • Masterstudenter fra Høgskolen i Telemark. Rolle i prosjektet: testing.

 • Jarle Berge

 • Jøran Hjelmesæth
 • Jarle Berge
 • Øyvind Støren
 • Mona Sæbø
 • Eivind Andersen
 • Espen S. Gjevestad
 • Linda MathisenSist oppdatert 21.02.2018