LIFETIME-studien

LIFETIME-studien ser på effekten av livsstilsbehandling på fysisk kapasitet, maksimal styrke, spiseatferd og livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt.

​Vil du være deltager?

Hvis du ønsker å delta i prosjektet, må du være til behandling for sykelig overvekt ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet.

Norsk:

«Effekten av livsstilsbehandling på fysisk kapasitet, maksimal styrke, spiseatferd og livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt».

Engelsk:

«The effect of lifestyle treatment on physical capacity, maximal strength, eating behavior and quality of life in patients with morbid obesity (LIFETIME)».

Kunnskapen om optimal livstilsbehandling for pasienter med sykelig overvekt er fortsatt mangelfull, og derfor ønsker vi nå å studere effekten av nytt behandlingsforløpet sammenlignet med tidligere behandlingsforløp.

Vi ønsker også å undersøke om helserelatert livskvalitet før, under og etter livsstilsbehandling er endret sammenlignet med tidligere behandling. I tillegg vil vi også undersøke i hvilken grad behandlingstilbudet har effekt på direkte målinger av kroppssammensetning og fysisk form (fysisk kapasitet og muskelmasse). Økt fysisk kapasitet og muskelmasse medfører økt energiforbruk og kan dermed forklare deler av forskjellen i oppnådd vekttap etter livsstilsbehandling.

Resultatene fra studiet kan påvirke effekten av livsstilsbehandling som tilbys pasienter i helsetjenesten. Innsamlingen av data vil gjennomføres som en del av et etablert behandlingstilbud ved Sykehuset i Vestfold.

Problemstillingen kan belyses ved hjelp av følgende hypoteser:

 1. En intensivering av behandlingen vil gi større vektnedgang og økt helserelatert livskvalitet enn tidligere behandlingsopplegg.
 2. Fysisk kapasitet (maksimalt oksygenopptak) før behandlingsstart er assosiert med økt vekttap etter 3-6 mnd. og 1-2 år.
 3. Økt beinstyrke (maksimal beinstyrke) etter 3-6 mnd. er assosiert med økt vekttap etter 1-2 år.

Pasienter som har sykelig overvekt BMI ≥ 40 kg/m2 eller BMI ≥ 35 kg/m2 med følgetilstand som er til behandling ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet.

Pasienter som henvises fra Senter for sykelig overvekt eller lokalt helseforetak til Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet blir forespurt om å delta. Alle aktuelle gjennomgår en screening/vurdering for å se om kriteriene oppfylles.

Inklusjon pågår fra 2017-2025.

Studien gjennomføres ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet.

Prosjektleder er Jens Kristoffer Hertel, PhD og seksjonsleder/forskningsadministrator – Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.

 • Jøran Hjelmesæth, professor og senterleder – Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og Universitetet i Oslo.
 • Jens Kristoffer Hertel, PhD og seksjonsleder/forskningsadministrator – Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.
 • Øyvind Støren, PhD og førsteamanuensis – Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • Milada Småstuen, PhD og statistiker - Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold og Universitetet i Oslo.
 • Tor-Ivar Karlsen, PhD og førsteamanuensis – Universitetet i Agder og Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.
 • Jarle Berge, PhD-stipendiat- Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold og Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • Espen Gjevestad, PhD og førsteamanuensis - Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold og Politihøgskolen i Stavern.
 • Fredrik Andre Kolstad Hansen, MSc - Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Simen Haugen, Overlege- Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.

Jarle Berge
PhD- stipendiat
E-post: jarle.berge@siv.no 
Tlf: 33134111

Sist oppdatert 03.05.2017