Vestfold and Aker Randomised long-limb versus distal gastric bypass

VARG-studien

I VARG- studien sammenligner vi to typer overvektskirurgi; proksimal og distal gastrisk bypass på pasienter med BMI mellom 50-60 kg/m2 for å se om det er noen forskjeller på vektreduksjon og bivirkninger på lang sikt (5 år).

​Om forskningsprosjektet

Norsk:

«Proksimal eller distal gastrisk bypass i behandlingen av pasienter med BMI 50-60 kg/m2».

Engelsk:

«Vestfold and Aker Randomised long-limb versus distal gastric bypass (The VARG –study)».

I VARG- studien sammenligner vi to typer overvektskirurgi; proksimal og distal gastrisk bypass på pasienter med BMI mellom 50-60 kg/m2 for å se om det er noen forskjeller på vektreduksjon og bivirkninger på lang sikt (5 år).  Dette er en randomisert kontrollert, dobbelblindet studie. Blindingen brytes etter 5 år.

VARG er en studie som gjøres i samarbeid med Universitetssykehuset i Oslo, Aker. Halvparten av pasientene følges opp i Tønsberg og halvparten på Aker.

Pasienter som var planlagt operasjon og fylte inklusjonskriteriene, ble spurt om deltakelse i studien. Deretter ble de som ønsket å delta, inkludert etter screening og signert samtykke. Deltakerne møtte til første visitt før operasjon, så til 6-ukers- og 6-månederskontroll, deretter 1, 2, 3, 4 og 5 år postoperativt.

Inklusjon avsluttet.
Etter 2 år fant man ingen forskjeller i vektnedgang i de to gruppene. Begge gruppene hadde i gjennomsnitt gått ned rett i overkant av 50 kilo. Det ble funnet forskjeller hva gjelder kolesterol, altså at distal gastrisk bypass har vist en bedre effekt på kolesterolverdier og blodsukkerverdier/langtidsblodsukker sammenlignet med standard gastrisk bypass. Når det gjelder selvrapportert livskvalitet, viser begge grupper det samme.

Det er enda for tidlig å si hvilke av operasjonsmetodene som er «best» i forhold til pasienter med BMI 50-60 kg/m2.

Les mer om 2-årsdata som ble publisert i JAMA Surgery i september 2016.

Status: 5-årsoppfølgingen er gjennomført. Planlagt 10-årsoppfølging. Artikkelskriving pågår.

Prosjekt- og forskningskoordinator Linda Mathisen
E-post: linda.mathisen@siv.no
Telefon: 33342589

Senter for sykelig overvekt
Telefon: 33342320

 • Tom Mala, overlege dr.med. Rolle i prosjektet: principal investigator.
 • Rune Sandbu, MD, PhD. Rolle i prosjektet: principal investigator.
 • Jøran Hjelmesæth, dr.med., professor, senterleder. Rolle i prosjektet: subinvestigator.
 • Jon Kristinsson, overlege dr. med. Rolle i prosjektet: overlege.
 • Torgeir T. Søvik, overlege. Rolle i prosjektet: overlege.
 • Hilde Risstad, lege. Rolle i prosjektet: PhD-stipendiat, Aker.
 • Marius Svanevik, overlege. Rolle i prosjektet: PhD-stipendiat, SiV.
 • Linda Mathisen, prosjekt- og forskningskoordinator. Rolle i prosjektet: prosjekt- og forskningskoordinator.

PhD-stipendiater:

 • Hilde Risstad
 • Marius Svanevik

Kirurger

 • Runde Sandbu
 • Brita Solheim
 • Marius Svanevik
 • Lars Thomas Seeberg

Styringsgruppe

 • Tom Mala
 • Jon Kristinsson
 • Torgeir T. Søvik
 • Hilde Risstad
 • Jøran Hjelmesæth
 • Rune Sandbu
 • Marius Svanevik
 • Linda Mathisen


Sist oppdatert 21.02.2018