Lag

Forskningspoliklinikk

Forskningspoliklinikken kan bidra med planlegging og gjennomføring av kliniske studier. Om du mangler erfaring med studier, trenger lokaler, administrativ bistand og/eller studiepersonell, kan forskningspoliklinikken bistå deg.

Kontakt forskningspoliklinikken

Poliklinikken kan også bistå med å opprette kontakt med aktuelle kliniske miljøer dersom eksterne ønsker samarbeid med Sykehuset i Vestfold i kliniske studier.

 • Praktisk veiledning og rådgivning i forbindelse med planlegging av logistikk i studier.
 • Kompetanse og råd i alle stadier av kliniske studier.
 • Prosjektadministrasjon.
 • Koordinering av pasientundersøkelser og kontroller
 • Gjennomføring av kliniske studier og datainnsamling.
 • Prøvetaking, bearbeidelse og forsendelse av prøver (ev. biobanking).
 • Mottak, oppbevaring og håndtering av studiekit eller studiemedisin etter gjeldende regler.
 • Hjelp til budsjett og kontraktinngåelse.
 • Bistå i avtaleinngåelse med samarbeidende avdelinger (eks. radiologi, lab, apotek, patologi, mikrobiologi).
 • Undersøkelsesrom for pasientbesøk i kliniske studier.
 • Forberedelser og rom til monitoreringsbesøk.
 • Plass til midlertidig oppbevaring av studiedokumenter eller studiemateriell.
 • Arbeidsplasser for administrativt arbeid for studiepersonell.
 • Koordinere samarbeid mellom kliniske miljøer i SiV og eksterne partnere i kliniske studier.

Forskningspoliklinikken har hyggelige lokaler, tilrettelagt for drift av kliniske studier. Vi er et tverrfaglig team bestående av forskningskoordinator, studiesykepleier, to leger og bioingeniør. Hver enkelt studie vil ha ulike behov. Ta derfor kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hva vi best kan bistå deg med i din studie, og for å avtale bruk av ressursene.

Vi tilbyr følgende:

 • Hyggelig og rolig venteområde for pasienter og pårørende.
 • To undersøkelses-/behandlingsrom for pasientbesøk med elementært medisinsk utstyr.
 • Mulighet for samtalerom eller rom for monitorbesøk.
 • Kontorplasser for administrativt arbeid i kliniske studier.
 • Medisinrom med mulighet for oppbevaring av studiemedisiner.
 • Lager, med mulighet for oppbevaring av studiemateriell.
 • Lager med «standard» forbruksutstyr.
 • Kopirom.
 • Arkivskap for lagring av studiedokumentasjon.
 • Møterom med plass til 8-10 personer med TV-skjerm, PC og møteutstyr (kamera og lyd).
 • I tillegg har vi tilgjengelig bioingeniør, prøvetakingsstol og enkelt labrom for prøvehåndtering med benkeplass, pipetter, sentrifuge (med kjølefunksjon), kjøleskap og fryseskap.
 • For å gi en helhetlig støtte til forskerne er vi samlokalisert med forsknings- og innovasjonsavdelingen, som er behjelpelig med lovpålagte formalia som må være på plass innen et prosjekt kan starte ved forskningspoliklinikken. For eksempel kan nevnes godkjenning fra REK, DMP og PVO hvis aktuelt.

Våre lokaler og ressurser kan benyttes etter nærmere avtale og er for alle avdelinger i SiV. Hvis studien er forankret i SiV, dekkes bruk av våre lokaler og ressurser, samt de basisvarer som vi har på vårt lager. Studien (ev. avdelingen studien er tilknyttet) må dekke varer eller utstyr som kreves utover dette.

Forskningsprosjekt/studier forankret utenfor SiV må påregne kostnader ved gjennomføring av studier i forskningspoliklinikken. I eksternt finansierte studier må ressursbruk fra forskningspoliklinikken legges til som del av budsjett.

Det kan også være aktuelt at eksternt finansiert støttepersonell kan ha sitt arbeidssted ved forskningspoliklinikken, eller at et prosjekt bruker sine driftsmidler til ansettelse av personell i engasjementstillinger hos oss.

For nærmere opplysning ta kontakt med leder av forskningspoliklinikken på    kliniskestudier@siv.no

En gruppe mennesker smiler mot kamera
Ansatte i forskningspoliklinikken

 

Sist oppdatert 18.04.2024