En person som holder en baby

Hjerte og kar

Hjerteforskningssenteret ved Sykehuset i Vestfold har flere spennende forskningsprosjekter på ny teknologi, oppfølging etter hjertesykdom og hjertefeil hos barn og nyfødte.


 

​Hjerteforskningssenteret ved Sykehuset i Vestfold har som formål å planlegge, utføre og publisere forskning som kommer pasienter ved generelle sykehus til gode. For tiden forsker senteret på håndholdt ultralyd som skal øke tilbudet til Vestfolds befolkning ved akutte hjertetilstander. I tillegg forskes det på 3D ultralyd i utredningen av hjerteinfarkt og hjerteklaffefeil, samt at vi forsker på oppfølgingen etter hjertesykdom (hjerteskolen).

Bruk av ekkokardiografi (hjerteultralyd) i vurdering av akutte tilstander relatert til hjertet har vist seg å gi verdifulle tilleggsopplysninger i forhold til klinisk undersøkelse alene. I de senere år har man utviklet bærbare ekkomaskiner på størrelse med en mobiltelefon.

Våre vaktgående leger har blitt opplært i slik håndholdt ultralyd, og vi har tidligere publisert vår forskning på dette området internasjonalt. Dette følger vi opp ved å endre opplæringen for å se om verktøyet kan komme Vestfolds befolkning enda mer til nytte ved å videreføre denne forskningen i HAHEC II studiene (Hand Held Echocardiography).

 


3D ​​ultralyd

Avansert 3D ekkokardiografi har ikke fått ordentlig fotfeste i den kliniske hverdagen. Sykehuset i Vestfold utfører for tiden studiene ASCHETS 3D (Aortic Stenosis and CHEsT pain evaluated with Strain 3D echo). Spørsmålet er om en ny type ultralydteknikk (3D) for å se på hjertets bevegelse, kan hjelpe til med å velge ut pasienter med stor fare for kransarteriesykdom i hjertet. Da spesielt med tanke på situasjoner der det er spørsmål om akutt hjerteinfarkt i tillegg.

Prosjektet utføres i samarbeid med Sørlandet Sykehus, Arendal og Oslo Universitetshospital, Rikshospitalet.

I tillegg vil prosjektet se på 3D ultralydteknikk for å vurdere trang klaff i hovedpulsåren (aortastenose). Hittil har det vært vanlig å bedømme slike med en to-dimensjonal ultralydundersøkelse av hjertet. Vi ønsker, for denne pasientgruppen, å se på om disse nye teknikkene er bedre til å vurdere hvor trang hjerteklaffen er og om hjertets blodårer er normale eller ikke.

Hjertesk​olen

Gjennom mange år har Sykehuset i Vestfold tilbudt hjerteskolen til pasienter som har gått gjennom hjertesykdom. Tilbudet består av trening, turer, undervisning, informasjon og erfaringsutveksling i grupper, samt individuelle samtaler.

Deltagerne får tilgang til informasjon, kunnskap og motivasjonsstøtte for livsstilsendringer som kan redusere risiko for videreutvikling av hjertesykdom. Opplegget kan også bidra til trygghet, økt fysisk kapasitet og helserelatert livskvalitet. Hjerterehabilitering har dokumentert effekt og gjennomføres etter nasjonale og internasjonale retningslinjer

I samarbeid med Drammen Sykehus utfører Sykehuset i Vestfold NOR-COR studiene (NORwegian CORonary prevention studies). Her ser man på effekten av oppfølging etter hjerteinfarkt. Siden det er en forskjell mellom oppfølgingen av hjertepasientene ved disse to sykehusene, ser vi på om det er vesentlige forskjeller i medikamentell forebygging, risikofaktorer (røykestopp, kolesterolnivå, sukkersyke/blodsukker, trenings og diettvaner) og sykelighet i form av nye hjerteinfarkter mellom gruppene ved de to sykehusene. Psykososiale og genetiske faktorer kartlegges og sammenlignes også. Målet er å kunne tilby den best mulige oppfølgingen for Vestfolds befolkning.

Pro​​sjektansvarlig:

Vidar Ruddox


 

Sist oppdatert 26.10.2021