En mann som står på et kontor

Samarbeid med næringsliv/industri

Sykehuset i Vestfold ønsker å være med på å skape fremtidens helsetjenester. Sykehuset samarbeider med næringsliv/industri og er arena hvor morgendagens løsninger og behandlingsmetoder kan utvikles og utprøves.

Sykehuset i Vestfold tilbyr alt fra idédiskusjoner, validering av prototyper og workshops til testing av ferdige produkter. I tett samarbeid med de ulike klinikkene kan det også gjennomføres kliniske studier eller multisenterstudier. Sykehuset benytter Inven2 ved samarbeid med næringslivet.

Prosjekter og produkter som vurderes som relevante for behandling i spesialisthelsetjenesten og våre satsingsområder prioriteres, gitt at kapasitet og aktuelle ressurser er tilgjengelig.

Ved spørsmål, ta kontakt på testbed@siv.no​. I forespørsler om samarbeid bør relevant informasjon vedlegges (protokoll, eksterne godkjenninger etc.). Dersom det finnes en kontaktperson ved SiV er det fint om dette nevnes i henvendelsen.

Prosessoversikt ve​​d samarbeid med Syk​ehuset i Vestfold

Illustrasjon av prosessoversikt

Figuren viser prosessen fra forespørsel om samarbeid til gjennomføring av klinisk utprøving

  • Feasibility møte: 1 time, avklaringsmøte for vurdering om det er aktuelt å gå videre med et samarbeid/med prosjektet.
  • Faglige møter med fagpersoner: Frikjøp av fagpersonell uavhengig av spesialitet.
  • Workshop 1: Inntil 2 timer, 3–5 fagpersoner.
  • Workshop 2: Inntil 3 timer, 3–5 fagpersoner.
  • Workshop 3: Inntil 3 timer, 3–5 personer, mulighet for begrenset testing/utprøving, bistand til å lage intervjuguide, rapport/oppsummering av workshop/tilbakemelding fra brukere.
  • Uttrekk av data fra forskningsregistre: Pris etter avtale.
  • Bistand til søknader til regulatoriske myndigheter: Pris etter avtale.
  • Bistand til søknader om midler: Pris etter avtale.
  • Frikjøp i utprøving, uavhengig av spesialitet: Pris etter avtale.
  • Kliniske studier går ut ifra Helse Sør-Øst takster og via Inven2​


Sist oppdatert 30.08.2023