Bygging/ testing av prototyp

Har du en prototype, og ønsker innspill underveis i prosessen, da tilbyr sykehuset workshops med eksperter med relevant kompetanse. De kan gi innspill og teste prototyper underveis i prosessen. Det vil også være mulig å involvere erfarne brukere innen våre pasientgrupper for tilbakemeldinger.

En gruppe mennesker som løper
Sist oppdatert 08.07.2024