Tilpassing av et produkt/tjeneste til endret bruk eller annen pasientgruppe

Dersom du har en prototype eller et ferdig produkt, og du ønsker å utforske mulighetene for andre bruksområder eller pasienter, tilbyr sykehuset workshops med eksperter som har relevant kompetanse og erfaring. De kan bistå med innspill for å validere eller justere løsningen.

En gruppe mennesker som holder et skilt
Sist oppdatert 08.07.2024