Utvikling av en idé til produkt/tjeneste

Det er viktig å involvere fagpersoner og/eller sluttbrukere tidlig i prosessen, og sykehuset kan derfor tilby møter og workshops hvor innspill og tilbakemeldinger kan gis på idéstadiet.

En person som står på en stige
Sist oppdatert 08.07.2024