Mental helse

Ved klinikk for psykisk helse og avhengighet foregår det mange spennende forskningsprosjekter som blant annet ser på effekten av fysisk aktivitet hos mennesker med psykose, psykoterapi for ungdom og arbeidsminne hos barn med ADHD.

Depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser koster samfunnet mye, og er den viktigste grunn til uførhet i den vestlige verden. I klinikk psykisk helse og rusbehandling pågår det et forskningsprosjekt hvor forskere undersøker hvem som kan ha best nytte av behandling med psykoterapi.

Behandling med psykoterapi har beskyttende virkning mot tilbakefall etter gjennomgått depresjon. The First Experimental Study of Transference work – In Teenagers (FEST-IT) er en studie av effekten av psykoterapi for ungdom. Hensikten med studien er å finne ut mer om hvem som har best nytte av behandlingen.

Ungdom med depressive plager fra 16 -18 år blir tibudt behandling. Ungdommene som inkluderes i studien er henvist til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og privatpraksis i Vestfold og Oslo. Behandlingen er tidsbegrenset samtalebehandling. Det blir tilbudt individualsamtaler en gang i uke med et maksimum på 28 timer.

Behandlerne er erfarne spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og klinisk psykologi med omfattende etterutdanning i psykoterapi for ungdom.

Ungdommene blir grundig undersøkt før behandling og behandlingsforløpet blir evaluert både under behandling, ved behandlingsavslutning og ett år etter avsluttet behandling.

Prosjektleder:

Randi Ulberg

Sist oppdatert 28.10.2021