En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Metode og kognisjon – forskningsgruppe

​​​Hva forsker vi på?

I det psykiske helsevernet brukes det mange kartleggingsinstrumenter og tester for å måle alvorlighetsgraden av vanskene man kommer til undersøkelse for. Mange tester har vært oversatt fra engelsk uten at det har vært tilstrekkelig undersøkt om de da fungerer like godt i norsk versjon. De siste årene har det vært noen skandaler knyttet til bruk av lite kvalitetssikrede verktøy som har bidra til feildiagnostikk av psykisk utviklingshemming, overdiagnostikk av personlighetsforstyrrelser eller feilaktig påvisning av oppmerksomhetsvansker.

Deltagerne i vår forskergruppe har over mange år arbeidet med kvalitetssikring av noen av verktøyene som brukes, og bidratt til å heve kvaliteten på flere av de verktøyene som brukes mest i Norge og internasjonalt. I forlengelsen av forskning på metoder forsker vi også på de fenomenene som metodene skal si noe om. Det dreier seg i stor grad om aspekter ved kognitiv funksjon, eksempelvis hvordan vi forstår og behandler oppmerksomhetsvansker ved ADHD.

Presentasjon av gruppen​​​

Gruppen består av fagpersoner som kombinerer forskning med klinisk arbeid der de har behov for de verktøyene vi kvalitetssikrer. Gruppen ledes av professor og nevropsykolog Jens Egeland som også er veileder for doktogradsprosjektene. Doktorgradsstipendiaten Olaf Lund arbeider med et prosjekt der han analyserer den vestlige verdens mest brukte datatest for undersøkelse av oppmerksomhetsvansker, Conners' Continuous Performance Test-III (CCPT-III). I tillegg gjennomfører Iwona Kowalic-Gran et prosjekt i samarbeid med professor Göran Söderlund ved Høgskolen på Vestlandet der vi bruker CCPT-III for å se om barn med ADHD kan bedre sin oppmerksomhet når de arbeider med hvit støy rundt seg.

Doktorgradstipendiat Therese Händel Waggestad samler inn nye norske normer for testene som brukes i førerkortvurderinger for eldre bilførere og tester som ofte brukes i screening for demens. Det er viktig for rettssikkerhet for bilførerne, for trafikksikkerheten og for behandling at disse testene måler nøyaktig.

Nevropsykolog Tor Hermann Andreassen gjennomfører en klinisk valideringsstudie av den mest brukte evnetesten for barn i Norge. Psykolog Øyvind Fallmyr følger opp sin lærebok i emosjonsregulering og relasjonskvalitet med å lage et spørreskjema som skal kartlegge slike forhold som er viktige for å forstå psykiske vansker hos barn.

Overlege/PhD Mats Fredriksen leder et nasjonalt prosjekt på epidemiologi, behandlingsmønstre, og pasientkarakteristika ved ADHD og deltar også bl.a. i en studie av behandlingseffekt av gruppeterapi ved ADHD.

Bevegelsesviter/statistiker Marjon Wormgoor deltar i et regionalt prosjekt for å bygge opp et kvalitetsregister innen psykisk helsevern for voksne.

PhD og Psykolog Tom Langerud Holmen og stipendiat og nevropsykolog Gry Bang-Kittilsen arbeider med å implementere kunnskap fra sine doktorgradsprosjekter i fysisk og mental trening for å bedre kognitive ferdigheter hos pasienter med psykoselidelse. 

I forbindelse med et prosjekt som undersøker hvordan pasientfaktorer påvirker forløpet behandlingseffekt ved rusbehandling, vil psykologspesialist Kristoffer Høiland analysere hvorvidt et ofte brukt kognitivt screeninginstrument er sensitivt nok til å fange opp lette kognitive vansker som kan ha betydning for rusrehabilitering.      


Jens Egeland (forskningsgruppeleder)

Stillingstittel og foretak: forskningssjef klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Dr. Psychol, Professor
E-post: jens.egeland@siv.no
Telefon: 908 911 21

​Mats Fredriksen

Stillingstittel og foretak: overlege, seksjonsleder nevropsykiatrisk poliklinikk, klinikk psykisk helse og avhengighet, SiV
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
E-post: Mats.Fredriksen@siv.no
Telefon: 33 72 79 67 / 934 93 297​

​Tom Langerud Holmen

Stillingstittel og foretak: psykologspesialist, psykosepoliklinikken, DPS Vestfold, SiV
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: PhD
E-post: tom.langerud.holmen@siv.no 
Telefon: 33 34 51 40 / 971 19 323

​Gry Bang-Kittilsen

Stillingstittel og foretak: psykologspesialist/stipendiat, psykosepoliklinikken, DPS Vestfold, SiV
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Spesialist i nevropsykologi
E-post: gry.bang-kittilsen@siv.no
Telefon: 930 01 525

​Marjon Wormgoor 

Stillingstittel og foretak: rådgiver, DPS Vestfold, SiV
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MSc
E-post: Marjon.Wormgoor@siv.no
Telefon: 971 72 704

​Olaf Lund

Stillingstittel og foretak: psykologspesialist/stipendiat, habiliteringstjenesten og forskningsenheten KPA, SiV
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: psykologspesialist
E-post: olaf.lund@siv.no
Telefon: 951 69 319​

​Therese Händel Waggestad

Stillingstittel og foretak: Psykolog/stipendiat, Ruspoliklinikken, Avdeling for Rusbehandling, KPA, SiV
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Cand. psychol
E-post: Therese.Handel.Waggestad@siv.no   
Telefon: 916 37 036

Tor Hermann Andreassen

Stillingstittel og foretak: nevropsykolog, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, SiV
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Psykologspesialist
E-post: tor.herman.andreassen@siv.no  
Telefon: 417 03 094

​​Øyvind Fallmyr

Stillingstittel og foretak: psykologspesialist, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, SiV
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Psykologspesialist
E-post: oyvind.fallmyr@siv.no
Telefon: 997 21 538

​Iwona Kowalik-Gran

Stillingstittel og foretak: nevropsykolog, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, SiV
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Psykologspesialist
E-post: iwona.kowalik.gran@siv.no  
Telefon: 959 39 527

​Kristoffer Høiland

Stillingstittel og foretak: psykologspesialist, ruspoliklinikken, avdeling for rusbehandling, SiV
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Cand. psychol
E-post: kristoffer.hoiland@siv.no​
Telefon: 922 43 571

 


Validation of Conners' Continuous Performance Test-version 3 
Prosjektleder: Jens Egeland, Sykehuset i Vestfold

New treatment in neurodevelopmental disorders 
Prosjektleder: Göran Söderlund, Høgskulen på Vestlandet

Normeringsprosjektet for FAS, Semantisk ordflyt og TMT for eldre (NorFAST)
Prosjektleder: Jens Egeland, Sykehuset i Vestfold

WISC i Vestfold II 
Prosjektleder: Tor Herman Andreassen, Sykehuset i Vestfold 

Hukommelse over livsløpet 
Prosjektleder: Jens Egeland, Sykehuset i Vestfold

Effect of white noise on CPT performance 
Prosjektleder: Jens Egeland, Sykehuset i Vestfold

Epidemiologi, behandlingsmønstre, og pasientkarakteristika ved ADHD i Norge 
Prosjektleder: Mats Fredriksen, Sykehuset i Vestfold

Psykoterapi for voksne med ADHD - en multisenter pilotstudie 
Prosjektleder: Anne Halmøy, Helse Bergen HF – Haukeland universitetssykehus

Factors predicting outcome in group treatment of alcohol use disorders
Prosjektleder: Kristoffer Høiland, Sykehuset i Vestfold

​Utvikling av spørreskjemaet «Kartleggingsskjema for Emosjonsfokuserte Relasjonsferdigheter - foreldreversjon» (KERF)
Prosjektleder: Øyvind Fallmyr, Sykehuset i Vestfold 2021:

2020:

 

  • Helse Sør-Øst
  • Helse og Rehabilitering
  • R-BUP
  • NevSOM
  • Sykehuset i Vestfold 

​ Sist oppdatert 06.08.2021