Nyrer, urinveier og kjønnsorgan

Ved nyreseksjonen og urologiseksjonen foregår det flere forskningsprosjekter innen dialyse, nyresvikt, nyretransplantasjoner og prostatakreft.

 

Nyresykdommer

Nyreseksjonen har ulike forskningsprosjekter pågående innen klinisk epidemiologi. Ved hjelp av epidemiologiske metoder studeres pasientgruppers prognose i vid forstand, spesielt knyttet til dialyse, nyresvikt og nyretransplantasjoner.

Metodene brukes både til ulik type forskning, rådgivning og kvalitetssikring.

Noen av studiene ved nyreseksjonen er:

Forekomst av komplikasjoner ved hjemmedialyse (peritoneal) ved Sykehuset i Vestfold (avsluttet):

Se poster her Se artikkel publisert i Clinical Kidney Journal


Forekomst av kronisk nyresvikt i Vestfold (avsluttet):

Se poster her

Undersøkelse av komplikasjoner ved nyretransplantasjon (avsluttet):

Aktuelt arbeides det med forekomst av malignitet etter nyretransplantasjon. Denne undersøkelsen baseres på data fra norsk nyreregister som er et nasjonalt register for pasienter som behandles med forskjellige former for dialyse og/eller er organtransplantert med nyre eller pankreas.

Se poster her

Ekstern validering av en metode som er utviklet til å kunne forutse utviklingen i nyrefunksjonen hos utsatte personer (overveiende de med kjent nedsatt nyrefunksjon):

Metoden er utviklet i Canada og USA og vi skal undersøke om metoden kan brukes hos norske pasienter med nedsatt nyrefunksjon.  

Nyreseksjonen samarbeider dessuten med eksterne forskere fra både inn og utland, og deltar aktivt i kliniske studier som utføres av legemiddelindustrien.

Aktuelle studier nyreseksjonen deltar i:

Prosjektleder:

Sadollah Abedini
Du finner mer informasjon i Cristin

Klinisk og genetisk forskning ved prostatakreft

Klinisk og genetisk forskning ved prostatakreft

Fant du det du lette etter?