HELSENORGE

Rus og avhengighet – forskningsgruppe

Hva forsker vi på?

Forskningsgruppen vår er tverrfaglig sammensatt og jobber med ulike tema innen rus og avhengighet. For tiden jobber vi aktivt med to studier som begge handler om behandling til rusmiddelavhengige. Den ene er «NaltRec studien», en behandlingsstudie på opioidavhengighet hvor vi prøver ut et nytt legemiddel; naltrekson. Pasienter som bruker naltrekson vil være blokkert mot rusvirkning fra heroin og andre opioider, og dette er en ny og annerledes behandlingstilnærming. Vi undersøker hvordan langtidsvirkende naltrekson kan bidra i en recovery-prosess hos pasienter som har en opioidavhengighet. Vi håper at vår forskning kan bidra til å utvide behandlingstilbudet til opioidavhengige i Norge.

«Prediktorstudien», er en nyetablert studie som undersøker hvilke pasientfaktorer som predikerer utfall i gruppebehandling av pasienter med alkoholproblemer. Vi er spesielt opptatt av hvordan alvorlighetsgrad av rusproblemer, psykiske lidelser, personlighetsproblemer og kognitive vansker påvirker om pasientene kan nyttiggjøre seg behandlingen. Denne forskningen vil kunne bidra til å identifisere pasienter som har risiko for å droppe ut av behandling, eller ikke nyttiggjøre seg behandling, og gi disse en mer individuelt tilrettelagt behandling. Resultatene fra studien vil kunne bidra til utvikling av nye behandlingsmetoder og bedre prognostiske vurderinger.

Våren 2022 vil vi også starte opp NOR-APT studien; «The Norwegian Pain and Trauma Study». I denne studien vil vi kartlegge rusmiddelbruk, smerteproblematikk og psykisk helse hos alle pasienter som mottar rusbehandling ved Avdeling for rus og avhengighet. Smerteproblematikk og psykisk lidelse påvirker effekt av avhengighetsbehandling, og målet er at økt kunnskap og bedre forståelse av disse fenomenene kan bidra til bedre behandlingstilbud for pasienter med avhengighetslidelser. I samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark, vil det i tilknytning til NOR-APT studien bli drevet et fagutviklingsarbeid for å styrke behandlingstilbudet til rusavhengige med sammensatt problematikk innen sykehusene. 

Presentasjon ​​av gruppen

Forskningsgruppa er tverrfaglig sammensatt og jobber med ulike tema innen rus og avhengighet. Vi har forankring i klinisk arbeid, og har et mål om å integrere forskning og forbedringsprosjekter inn i den kliniske hverdagen. I tillegg til å jobbe aktivt med pågående forskningsprosjekter, ønsker forskningsgruppa å bidra til å stimulere til økt forskningsaktivitet på rus og avhengighetsfeltet. Rus og avhengighet er en problematikk med store samfunnsmessige konsekvenser. I tillegg til ansatte fra SiV består forskningsgruppa også av en brukerrepresentant og eksterne deltakere fra Universitetet i Sør-øst Norge og fra Sykehuset i Telemark. Denne brede representasjonen styrker forskningsgruppas arbeid.

Gruppens medlemmer

Gruppebilde
Fra venstre: Kristin Klemmetsby Solli, Farid Juya, Kristoffer Høiland, Jon Mordal og Ida Mathisen. Foran: Line Holtan.

Kristin Klemmetsby Solli (forskningsgruppeleder)

Stillingstittel og foretak: Forsker, avdeling rus og avhengighet, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: PhD
E-post: kristin.klemmetsby.solli@siv.no 
Telefon: 479 05 895

Jon Mordal

Stillingstittel og foretak: Overlege/postdoktor, avdeling rus og avhengighet, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: MD, PhD
E-post: jon.mordal@siv.no
Telefon: 976 07 643

Farid Juya

Stillingstittel og foretak: LIS-lege/stipendiat, avdeling rus og avhengighet, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: MD
E-post: farid.juya@siv.no
Telefon: 941 49 763

Line Holtan

Stillingstittel og foretak: Teamkoordinator LAR-Nord, avdeling rus og avhengighet, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: B.Sc.
E-post: line.holtan@siv.no
Telefon: 902 04 326

Kristoffer Høiland

Stillingstittel og foretak: Psykologspesialist, RUPO Nord, avdeling rus og avhengighet, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: Cand. Psychol.
E-post: kristoffer.høiland@siv.no
Telefon: 922 43 571

Foto av Jens Egeland

Jens Egeland

Stillingstittel og foretak: Forskningsjef, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: PhD, professor
E-post: jens.egeland@siv.no
Telefon: 908 91 121

Portrettfoto av Elin Vestly

Elin Vestly

Stillingstittel og foretak: Spesialrådgiver, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehus i Vestfold.
Akademisk tittel: B.Sc.
E-post: elin.vestly@siv.no
Telefon: 479 06 120​

Ida Mathisen (ekstern)

Stillingstittel og foretak: Universitetslektor/stipendiat, Universitetet i Sør-Øst Norge
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: M.Sc.
E-post: ida.mathisen@usn.no
Telefon: 950 03 041​

Portrettfoto av Idun Røseth
Idun Røseth (ekst​ern)

Stillingstittel og foretak: Seniorforsker, forskningskoordinator ved avdeling for barn og unges psykiske Helse, Sykehuset i Telemark
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Cand.Psychol. PhD
E-post: IDUROE@sthf.no

Portrettfoto av Lars Erik Eide Johansen
Lars Erik Eide Johansen (ekste​​​rn)

Stillingstittel og foretak: Forskningskoordinator, psykologspesialist ved klinikk psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark 
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Cand.Psychol.
E-post: lareid@sthf.no​
Telefon: 970 02 440

Portrettfoto av Carina Hagensten
Carina Hagensten (brukerrepresentant)​

Stillingstittel og foretak: Rådgiver for brukererfaring- og involvering/ barnekoordinator DPS Vestfold Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Brukerrepresentant
E-post: cjoerg@siv.no​
Telefon: 984 41 815


Information in English

The Addiction Medicine Research Group at Vestfold Hospital Trust is a multidisciplinary team studying a variety of subjects in addiction medicine. Our main mission is integration of research evidence with clinical expertise needed for successful interdisciplinary teamwork and effective patient care. In addition to current research projects, the group stimulates and promotes curios thinking and research in the field of addiction medicine. The current trials of special emphasis is the ‘’NaltRec Study’’, ‘’Predicator Study’’ and “NOR-APT study”.  The ‘’NaltRec Study’’ is a clinical trial where naltrexone, an opioid antagonist, is studied in treatment of opioid addiction.  The blockade of opioid receptors is the basis behind naltrexone's action in the management of opioid dependence. The ‘’Predicator Study’’ studies patient factors predicting the outcome in a group treatment of alcohol use disorders. This study will contribute identifying patients with higher risk of treatment dropout or those who do not benefit from treatment, so to provide individually tailored treatment. The “NOR-APT Study”; The Norwegian Addiction, Pain and Trauma study, will contribute to a better understanding of chronic pain and post-traumatic stress symptoms among people with substance use disorders, and thus, contribute to better facilitate treatment to patients experiencing these co-occurrence problems.

For more information, please contact group leader MSc, PhD Kristin Klemmetsby Solli (kristin.klemmetsby.solli@siv.no).​​


Våre forskningsprosjekter

​Forløp for kronisk smerte, rus/medikamentbruk og psykisk helse (NOR-APT studien)
Prosjektleder: Ingeborg SKjærvø, Akershus universitetssykehus HF

NaltRec studien - Bruk av langtidsvirkende naltrekson i recovery av opioidavhengige 
Prosjektleder: Lars Håkon Tanum, Akershus universitetssykehus HF

Prediktorstudien - Hvilke pasientvariabler påvirker utfall etter gruppebehandling av alkoholproblemer 
Prosjektleder: Jens Egeland, Sykehuset i Vestfold


Aktuelle publikasjoner

​2021​​:

 • ​​​​Brenna, I. H., Marciuch, A., Birkeland, B., Veseth, M., Røstad, B., Løberg, E.-M., Solli, K. K., Tanum, L. & Weimand, B. (2021). Not at all what I had expected’: Discontinuing treatment with extended-release naltrexone (XR-NTX): A qualitative study. Journal of Substance Abuse Treatment. https://doi.org/10.1016/j.jsat.2021.108667
 • Gaulen, Z., Brenna, I. H., Fadnes, L. T., Šaltytė Benth, J., Solli, K. K., Kunoe, N., Opheim, A. & Tanum, L. (2021). The Predictive Value of Degree of Preference for Extended-Release Naltrexone for Treatment Adherence, Opioid Use, and Relapse. Eur Addict Res, 1-12. https://doi.org/10.1159/000518436 
 • Karlsson, A. T., Vederhus, J.-K., Clausen, T., Weimand, B., Solli, K. K. & Tanum, L. (2021). Levels of Impulsivity, Hyperactivity, and Inattention and the Association with Mental Health and Substance Use Severity in Opioid-Dependent Patients Seeking Treatment with Extended-Release Naltrexone. Journal of Clinical Medicine, 10(19), 4558. https://www.mdpi.com/2077-0383/10/19/4558 
 • Opheim, A., Gaulen, Z., Solli, K. K., Latif, Z. E., Fadnes, L. T., Benth, J. S., Kunøe, N. & Tanum, L. (2021). Risk of Relapse Among Opioid-Dependent Patients Treated With Extended-Release Naltrexone or Buprenorphine-Naloxone: A Randomized Clinical Trial. Am J Addict, 30(5), 453-460. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ajad.13151
 • Skjaervo, I., Latif, Z. E., Solli, K. K. & Tanum, L. (2021). Chronic pain among patients with opioid use disorder. Am J Addict. https://doi.org/10.1111/ajad.13153​
 • Weimand, B. M., Solli, K. K., Reichelt, W. H. & Tanum, L. (2021). Enablers and hindrances for longer-term abstinence in opioid dependent individuals receiving treatment with extended-release naltrexone: A Norwegian longitudinal recovery trial (NaltRec study). Contemp Clin Trials Commun, 21, 100728. 

​2020:

2019:​​

2018:​​

2017:​


Samarbeidspartnere

 • Sykehuset Telemark
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress​
 • ProLAR Nett
 • Akershus Universitetssykehus
 • Sørlandet Sykehus
 • Haukeland Universitetssykehus
 • Seksjon rus og avhengighet ung og RusForsk ved Oslo Universitetssykehus
 • KoRus Midt, St Olavs hospital
 • Folkehelseinstituttet
 • Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Sør-Øst Norge
 • OsloMet Universitet
 • Statens Arbeidsmiljøinstitutt
 • Borgestadklinikken Blå kors
 • Behandlingssenteret Eina
 • Blå Kors
 • A-senteret
 • Kirkens Bymisjon
 • Enheden for klinisk alkoholforskning
 • Syddansk universitet
 • Center on alcoholism, substance abuse and addictions, University of New Mexico, USA
 • The American Clinical Trials Network ved The National Institute of Drug Abuse (NIDA)

 

Finansieringskilder

 • Norges Forskningsråd
 • Helse Sør-Øst
 • Sykehuset i Vestfold

Nyheter

​En trygg og sikker behandling for opioidavhengige - ahus.no​

​Har vi fått en vaksine mot heroin? - kompetansebroen.no​

«En sprøyte med håp» - Aftenposten.no

«En vaksine... mot heroin?» - Forklart 

«Ny sprøyte hjalp Aleksander ut av rusavhengighet» - NRK.no

«Forsker Kristin og "Erik" medvirker i en studie som kan forandre livet til mange: – Jeg har fått livet tilbake» - TB.no

«Aleksander fikk et nytt liv etter ny behandling: – Det er ikke verdt å ruse bort livet sitt»- TB.no
Fant du det du lette etter?