En mann og kvinne som går nedover en sti i en park

Rus og avhengighet – forskningsgruppe

Hva forsker vi på?

Forskningsgruppen vår er tverrfaglig sammensatt og jobber med ulike tema innen rus og avhengighet. For tiden jobber vi både med planlegging av nye studier og vi følger opp studier som er godt i gang. Vi er også aktive medsøkere i eksterne forskningsprosjekter som planlegges framover. 

NaltRec studien er en behandlingsstudie på opioidavhengighet hvor vi har prøvd ut et nytt legemiddel; naltrekson. Pasienter som bruker naltrekson vil være blokkert mot rusvirkning fra heroin og andre opioider, og dette er en ny og annerledes behandlingstilnærming. Vi undersøker hvordan langtidsvirkende naltrekson kan bidra i en recovery-prosess hos pasienter som har en opioidavhengighet. Vi håper at vår forskning kan bidra til å utvide behandlingstilbudet til opioidavhengige i Norge.

Prediktorstudien, er en studie som undersøker hvilke pasientfaktorer som predikerer utfall i gruppebehandling av pasienter med alkoholproblemer. Vi er spesielt opptatt av hvordan alvorlighetsgrad av rusproblemer, psykiske lidelser, personlighetsproblemer og kognitive vansker påvirker om pasientene kan nyttiggjøre seg behandlingen. Denne forskningen vil kunne bidra til å identifisere pasienter som har risiko for å droppe ut av behandling, eller ikke nyttiggjøre seg behandling, og gi disse en mer individuelt tilrettelagt behandling. Resultatene fra studien vil kunne bidra til utvikling av nye behandlingsmetoder og bedre prognostiske vurderinger.

I NOR-APT studien; «The Norwegian Pain and Trauma Study» kartlegger vi rusmiddelbruk, smerteproblematikk og psykisk helse hos alle pasienter som mottar rusbehandling ved Avdeling for rus og avhengighet. Smerteproblematikk og psykisk lidelse påvirker effekt av avhengighetsbehandling, og målet er at økt kunnskap og bedre forståelse av disse fenomenene kan bidra til bedre behandlingstilbud for pasienter med avhengighetslidelser.

Vi planlegger for oppstart av nye studier: ATLAS4dependence studien er en KlinBeForsk studie i regi av Haukeland Universitetssykehus. Dette er en randomisert kontrollert studie hvor substitusjonsbehandling med lisdexamfetamin vil bli prøvd ut blant en gruppe pasienter som samtidig er i LAR-behandling. Veiledet internettbehandling til personer med problematisk alkoholbruk er allerede blitt prøvd ut i en pilotstudie i Vestfold. Vi jobber nå med å planlegge en større studie for å få vite mer om hvordan deltakerne kan nyttiggjøre seg en slik behandlingsintervensjon.

I tillegg bidrar vi inn i en studie knyttet til bruk av nesesprayen naloxon som et overdoseforebyggende tiltak og vi planlegger en evalueringsstudie av kartleggingsverktøy (RBANS). 

Presentasjon ​​av gruppen

Forskningsgruppa er tverrfaglig sammensatt og jobber med ulike tema innen rus og avhengighet. Vi har forankring i klinisk arbeid, og har et mål om å integrere forskning og forbedringsprosjekter inn i den kliniske hverdagen. I tillegg til å jobbe aktivt med pågående forskningsprosjekter, ønsker forskningsgruppa å bidra til å stimulere til økt forskningsaktivitet på rus og avhengighetsfeltet. Rus og avhengighet er en problematikk med store samfunnsmessige konsekvenser. I tillegg til ansatte fra SiV består forskningsgruppa også av en brukerrepresentant og eksterne deltakere fra Universitetet i Sør-øst Norge og fra Sykehuset i Telemark. Forskningsgruppen utvides for å ivareta representasjon når nye studier inkluderes i forskningsgruppens portefølje. Denne brede representasjonen styrker forskningsgruppas arbeid.​

 

Gruppebilde


Fra venstre: Kristin Klemmetsby Solli, Farid Juya, Kristoffer Høiland, Jon Mordal og Ida Mathisen. Foran: Line Holtan.

 

Kristin Klemmetsby Solli (forskningsgruppeleder)

Stillingstittel og foretak: Forsker, avdeling rus og avhengighet, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: PhD
E-post: kristin.klemmetsby.solli@siv.no 
Telefon: 479 05 895

Jon Mordal

Stillingstittel og foretak: Overlege/postdoktor, avdeling rus og avhengighet, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: MD, PhD
E-post: jon.mordal@siv.no
Telefon: 976 07 643

Farid Juya

Stillingstittel og foretak: LIS-lege/stipendiat, avdeling rus og avhengighet, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: MD
E-post: farid.juya@siv.no
Telefon: 941 49 763

Line Holtan

Stillingstittel og foretak: Teamkoordinator LAR-Nord, avdeling rus og avhengighet, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: B.Sc.
E-post: line.holtan@siv.no
Telefon: 902 04 326

Kristoffer Høiland

Stillingstittel og foretak: Psykologspesialist, RUPO Nord, avdeling rus og avhengighet, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: Cand. Psychol.
E-post: kristoffer.høiland@siv.no
Telefon: 922 43 571

Foto av Jens Egeland

Jens Egeland

Stillingstittel og foretak: Forskningsjef, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: PhD, professor
E-post: jens.egeland@siv.no
Telefon: 908 91 121

 

 

 

Portrettfoto av Elin Vestly

Elin Vestly

Stillingstittel og foretak: Spesialrådgiver, klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehus i Vestfold.
Akademisk tittel: B.Sc.
E-post: elin.vestly@siv.no
Telefon: 479 06 120​

 

 

 

Eli Mette Na​kken

Stillingstittel og foretak: Avdelingsoverlege, ARA, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: MD
E-post: elili@siv.no​​ 

Ida Mathisen (ekstern)

Stillingstittel og foretak: Universitetslektor/stipendiat, Universitetet i Sør-Øst Norge
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: M.Sc.
E-post: ida.mathisen@usn.no
Telefon: 950 03 041​

 

Portrettfoto av Idun Røseth

Idun Røseth (ekst​ern)

Stillingstittel og foretak: Seniorforsker, forskningskoordinator ved avdeling for barn og unges psykiske Helse, Sykehuset i Telemark
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Cand.Psychol. PhD
E-post: IDUROE@sthf.no

 

Portrettfoto av Lars Erik Eide Johansen


Lars Erik Eide Johansen (ekste​​​rn)

Stillingstittel og foretak: Forskningskoordinator, psykologspesialist ved klinikk psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark 
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Cand.Psychol.
E-post: lareid@sthf.no​
Telefon: 970 02 440

Britt Karin Haugen (ekstern)​

Stillingstittel og foretak: Rådgiver, Sykehuset i Telemark
Akademisk tittel: B.Sc.
E-post: pbri@sthf.no

Portrettfoto av Carina Hagensten


Carina Hagensten (brukerrepresentant)​

Stillingstittel og foretak: Rådgiver for brukererfaring- og involvering/ barnekoordinator DPS Vestfold Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: Brukerrepresentant
E-post: cjoerg@siv.no​
Telefon: 984 41 815

 

The Addiction Medicine Research Group at Vestfold Hospital Trust is a multidisciplinary team studying a variety of subjects in addiction medicine. Our main mission is integration of research evidence with clinical expertise needed for successful interdisciplinary teamwork and effective patient care. In addition to current research projects, the group stimulates and promotes curios thinking and research in the field of addiction medicine. The current trials of special emphasis is the ‘’NaltRec Study’’, ‘’Predicator Study’’ and “NOR-APT study”.  The ‘’NaltRec Study’’ is a clinical trial where naltrexone, an opioid antagonist, is studied in treatment of opioid addiction.  The blockade of opioid receptors is the basis behind naltrexone's action in the management of opioid dependence. The ‘’Predicator Study’’ studies patient factors predicting the outcome in a group treatment of alcohol use disorders. This study will contribute identifying patients with higher risk of treatment dropout or those who do not benefit from treatment, so to provide individually tailored treatment. The “NOR-APT Study”; The Norwegian Addiction, Pain and Trauma study, will contribute to a better understanding of chronic pain and post-traumatic stress symptoms among people with substance use disorders, and thus, contribute to better facilitate treatment to patients experiencing these co-occurrence problems.

For more information, please contact group leader MSc, PhD Kristin Klemmetsby Solli (kristin.solli@siv.no).​​


​Forløp for kronisk smerte, rus/medikamentbruk og psykisk helse (NOR-APT studien)
Prosjektleder: Ingeborg SKjærvø, Akershus universitetssykehus HF

NaltRec studien - Bruk av langtidsvirkende naltrekson i recovery av opioidavhengige 
Prosjektleder: Lars Håkon Tanum, Akershus universitetssykehus HF

Prediktorstudien - Hvilke pasientvariabler påvirker utfall etter gruppebehandling av alkoholproblemer 
Prosjektleder: Jens Egeland, Sykehuset i Vestfold


2022:

 • Marciuch, A., Brenna, I. H., Weimand, B., Solli, K. K., Tanum, L., Røstad, B. K. & Birkeland, B. (2022). Patients' experiences of continued treatment with extended-release naltrexone: a Norwegian qualitative study. Addict Sci Clin Pract, 17(1), 36. https://doi.org/10.1186/s13722-022-00317-2
 • Karlsson, A. T., Vederhus, J.-K., Clausen, T., Weimand, B., Solli, K. K. & Tanum, L. (2022). Impact of Impulsivity, Hyperactivity, and Inattention on Discontinuation Rate among Opioid-Dependent Patients Treated with Extended-Release Naltrexone. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(18), 11435. https://www.mdpi.com/1660-4601/19/18/11435
 • Høiland, K. & Egeland, J. (2022). Behandling av alkoholbrukslidelse: pasientfaktorers betydning for gjennomføring og utfall. Tidskrift for norsk psykologforening. https://doi.org/https://doi.org/10.52734/dX5j39y5​​

2021​​:

 • ​​​​Brenna, I. H., Marciuch, A., Birkeland, B., Veseth, M., Røstad, B., Løberg, E.-M., Solli, K. K., Tanum, L. & Weimand, B. (2021). Not at all what I had expected’: Discontinuing treatment with extended-release naltrexone (XR-NTX): A qualitative study. Journal of Substance Abuse Treatment. https://doi.org/10.1016/j.jsat.2021.108667
 • Gaulen, Z., Brenna, I. H., Fadnes, L. T., Šaltytė Benth, J., Solli, K. K., Kunoe, N., Opheim, A. & Tanum, L. (2021). The Predictive Value of Degree of Preference for Extended-Release Naltrexone for Treatment Adherence, Opioid Use, and Relapse. Eur Addict Res, 1-12. https://doi.org/10.1159/000518436 
 • Karlsson, A. T., Vederhus, J.-K., Clausen, T., Weimand, B., Solli, K. K. & Tanum, L. (2021). Levels of Impulsivity, Hyperactivity, and Inattention and the Association with Mental Health and Substance Use Severity in Opioid-Dependent Patients Seeking Treatment with Extended-Release Naltrexone. Journal of Clinical Medicine, 10(19), 4558. https://www.mdpi.com/2077-0383/10/19/4558 
 • Opheim, A., Gaulen, Z., Solli, K. K., Latif, Z. E., Fadnes, L. T., Benth, J. S., Kunøe, N. & Tanum, L. (2021). Risk of Relapse Among Opioid-Dependent Patients Treated With Extended-Release Naltrexone or Buprenorphine-Naloxone: A Randomized Clinical Trial. Am J Addict, 30(5), 453-460. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ajad.13151
 • Skjaervo, I., Latif, Z. E., Solli, K. K. & Tanum, L. (2021). Chronic pain among patients with opioid use disorder. Am J Addict. https://doi.org/10.1111/ajad.13153​
 • Weimand, B. M., Solli, K. K., Reichelt, W. H. & Tanum, L. (2021). Enablers and hindrances for longer-term abstinence in opioid dependent individuals receiving treatment with extended-release naltrexone: A Norwegian longitudinal recovery trial (NaltRec study). Contemp Clin Trials Commun, 21, 100728. 

​2020:

2019:​​

2018:​​

2017:​


 • Sykehuset Telemark
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress​
 • ProLAR Nett
 • Akershus Universitetssykehus
 • Sørlandet Sykehus
 • Addiction Research Group (BAR), ​Haukeland Universitetssykehus
 • Seksjon rus og avhengighet ung og RusForsk ved Oslo Universitetssykehus
 • KoRus Midt, St Olavs hospital
 • Folkehelseinstituttet
 • Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Sør-Øst Norge
 • OsloMet Universitet
 • Statens Arbeidsmiljøinstitutt
 • Borgestadklinikken Blå kors
 • Behandlingssenteret Eina
 • Blå Kors
 • A-senteret
 • Kirkens Bymisjon
 • Enheden for klinisk alkoholforskning
 • Syddansk universitet
 • Center on alcoholism, substance abuse and addictions, University of New Mexico, USA
 • The American Clinical Trials Network ved The National Institute of Drug Abuse (NIDA)
 • Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), UiO
 • ​Leknes Affective Brain Lab, Psykologisk institutt, UiO

 

 • Norges Forskningsråd
 • Helse Sør-Øst
 • Sykehuset i Vestfold

Sist oppdatert 31.03.2023