HELSENORGE

Samarbeid med SiV

Her finner du informasjon om forskningssamarbeid (multisenterstudier), oppdragsstudier/industrisamarbeid, monitorering av kliniske studier, utlevering av journaldata og/eller humant biologisk materiale og mastergradsprosjekter.

Helsepersonell som smiler og prater sammen

​Forskningssa​​​mar​beid med SiV (multisenterstudier)

Sykehuset i Vestfold har som mål å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten og deltar gjerne i studier og prosjekter som er relevant for helseforetaket.

Ved et ønske om samarbeid med Sykehuset i Vestfold (SiV) skal forespørselen om samarbeid sendes sammen med de vedleggene som er relevante i sjekklisten under:

Forespørselen sendes til post@siv.no merket med forskning eller innovasjon. Hvis det finnes en kontaktperson for prosjektet ved SiV er det fint om dette nevnes i henvendelsen.

Lokale godkjenninger fra aktuelle ledere, samt personvernombudet må foreligge før oppstart av prosjektet. Dette bistår Forsknings- og innovasjonsavdelingen med å fremskaffe fra de aktuelle.

Oppdragsstudi​er/industri​samarbeid

Ved et ønske om samarbeid med Sykehuset i Vestfold (SiV) kontakt oss gjerne på forskning@siv.no

Sykehuset i Vestfold har som mål å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten og deltar gjerne i studier og prosjekter som er relevant for helseforetaket.

Forespørselen om samarbeid, med relevant informasjon (prosjektbeskrivelse/protokoll, eksterne godkjenninger ect.) sendes til Forsknings- og innovasjonsavdelingen på følgende e-postadresse: forskning@siv.no. Dersom det finnes en kontaktperson for prosjektet ved SiV er det fint om dette nevnes i henvendelsen. Forsknings- og innovasjonsavdelingen vil deretter følge opp saken til oppstart.

Ved oppdragsstudier fra industrien samarbeider SiV med Inven2, som bistår i kontraktsforhandlingene. 

Monitorering av k​​lin​​​​​iske studi​​er

Monitorering, audit og inspeksjon av tilsynsmyndigheter, legemiddelfirma eller forskningsorganisasjoner er lovpålagt i kliniske legemiddelstudier og enkelte kliniske behandlingssstudier.

Er du monitor og trenger tilgang til kliniske systemer vennligst ta kontakt med Forsknings- og innovasjonsavdelingen på forskning@siv.no​ og legg ved følgende informasjon:

Vi trenger informasjonen minst 14 dager før tilgang er ønsket aktivert.​​

Utlevering​​​ av journaldata o​​g/eller humant biologisk materiale

Ved forespørsel om utlevering av pasientopplysninger (journaldata, humant biologisk materiale) fra SiV til bruk i ekstern forskning skal forespørselen inkludere disse vedleggene:

Forespørselen sendes til post@siv.no merket med personvernombud. Dersom forespørselen inneholder personopplysninger eksempelvis signerte samtykker fra forskningsdeltakere, må den sendes pr. post til: Sykehuset i Vestfold, Personvernombudet, Postboks 2168, 3103 Tønsberg

Mastergrads​​prosjekter​​

Sykehuset i Vestfold ønsker studenter velkommen til å gjennomføre masterprosjekter eller andre typer studentprosjekter i helseforetaket.

Les mer om mastergradsprosjekter og andre studentprosjekter
Fant du det du lette etter?