En person som viser en person noe på papiret

Urologisk forskningsgruppe

​​​​​​​Hva forsker vi på? 

Urologisk avdeling med samarbeidspartnere forsker på ulike problemstillinger innenfor sykdommer i prostata, nyrer og urinblære. Her studeres forhold som tumorgenetikk og -morfologi, MR-diagnostikk, pasienttilfredshet, sykdomsforekomst og dødelighetsutvikling. Målet er å frembringe ny kunnskap for å bedre diagnostikk og behandling av urologiske sykdommer.

Forskning og kvalitetsforbedring er sentralt i den daglige drift. Vårt store antall pasienter gir oss gode muligheter for studier og forskning, og har, sammen med vårt interne virksomhetsregister, gjort oss til en attraktiv samarbeidspartner for andre forskningsmiljøer. Målet er å bidra med klinisk forskning som kan ha betydning for pasientbehandlingen, både på kort og lang sikt.

Presentasjon av gruppen​​

Gruppen består av 12 personer og er sammensatt av forskere, PhD-kandidater og studiepersonell som representerer hele det urologiske feltet.


Erik Skaah​eim Haug (forskningsgruppeleder)

Stillingstittel og foretak: Overlege, urologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: MD PhD
E-post: erik.haug@siv.no 
Telefon: 33 34 33 07​

Sven ​Löffeler

Stillingstittel og foretak: Overlege, urologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: MD PhD
E-post: sven.loffeler@siv.no 
Telefon: 33 34 23 73

​Elisabeth Aune

Stillingstittel og foretak: Overlege, urologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: MD
E-post: elisabeth.aune@siv.no 
Telefon: 33 34 34 51

​​Stein Øverby

Stillingstittel og foretak: Avdelingsoverlege, urologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: MD
E-post: stein.overby@siv.no 
Telefon: 33 34 32 75

​​Karolina Cyll

Stillingstittel og foretak: Forsker, urologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: PhD
E-post: Karolina.Cyll@siv.no 
Telefon: 403 83 705

Rasmus Nilsson

Stillingstittel og foretak: Overlege, urologisk avdeling, Sykehuset i Telemark
Akademisk tittel: MD, PhD-stipendiat 
E-post: Rasmus.Nilsson@sthf.no​ 

Birgitte Carlsen

Stillingstittel og foretak: Patolog, Patologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: MD, PhD-stipendiat
E-post: birgitte.carlsen@siv.no ​

Thomas Fredrik Næss-Andresen 

Stillingstittel og foretak: Overlege, urologisk avdeling, Vestre Viken HF
Akademisk tittel: MD
E-post: ThomasFredrik.Naess-Andrsen@vestreviken.no 

Karin Skogstad

Stillingstittel og foretak: Studiesykepleier, registeransvarlig, Urologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: MSc 
E-post: karin.skogstad@siv.no 
Telefon: 33 34 10 75​

May Lisbeth Plathan

Stillingstittel og foretak: Studiesykepleier, kirurgisk poliklinikk, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel: MSc
E-post: May.Lisbeth.Plathan@siv.no 
Telefon: 33 34 10 75​

Kirsti Sanboe​ Langsrud

Stillingstittel og foretak: Studiesykepleier, kirurgisk poliklinikk, Sykehuset i Vestfold
E-post: Kirsti.Sandboe.Langsrud@siv.no 
Telefon: 33 34 10 75

​​Hege M. Bakke

​Stillingstittel og foretak: Helsesekretær, kirurgisk kontor, Sykehuset i Vestfold
E-post: hege.bakke@siv.no 
Telefon: 33 34 28 29

Carl Fredrik Knobloch​

Stillingstittel og foretak: Overlege, urologisk avdeling, Vestre Viken HF
Akademisk tittel: MD
Telefon: 33 34 73 06

Pernille Simo​nsen

Stillingstittel og foretak: Teamsykepleier (pedagogisk sykepleier), preoperativ poliklinikk, SiV
Telefon: 33 34 26 30
SPCG 19-studien: «En randomisert, multisenterstudie for å måle effekten på totaloverlevelse og livskvalitet av umiddelbar kurativ behandling sammenlignet med standard konservativ behandling av eldre menn (≥ 75 år) med ikke-metastatatisk, høy-risiko prostatakreft»
Prosjektleder er Sven Löffeler, Sykehuset i Vestfold

ESTO 2-studien: «Effekt av atorvastatin på prostatakreftprogresjon etter oppstart av terapeutisk kastrasjonsbehandling – lipid metabolisme som en ny prediktor av prostatakreftprogresjon – ESTO 2»
Prosjektleder Sven Löffeler, Sykehuset i Vestfold

Prognostiske faktorer I prostatakreft
Prosjektleder: Erik Skaaheim Haug, Sykehuset i Vestfold

Diagnostics and detection of prostate cancer with MRI
Prosjektleder: Erik Skaaheim Haug

Aktiv overvåkning Pluss (AS ): Lokal tumor kontroll med hjelp av HIGH-INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU) hos pasienter med avkapslet (tidlig) prostatakreft
Prosjektleder: Sven Löffeler, Sykehuset i Vestfold​

Kartlegging av mikrobiologi og risiko for infeksjon etter radikal cystectomi - CystInf-studien
Prosjektleder: Erik Skaaheim Haug, Sykehuset i Vestfold

Health related quality of life, adverse effects, and work life in relation to clinical, socio-demographic, and psychological factors in men with localized prostate cancer
Pro​sjektleder: Erik Skaaheim Haug, Sykehuset i Vestfold

Forekomst og prognostisk betydning av tumorinfiltrasjon i lymfekar og blodkar ved blærekreft behandlet med radikal cystectomi
Prosjektleder: Erik Skaaheim Haug, Sykehuset i Vestfold

Forekomst og prognostisk betydning av tumorinfiltrasjon i lymfekar og blodkar ved blærekreft behandlet med radikal cystectomiProsjektleder: Erik Skaaheim Haug, Sykehuset i Vestfold

Kartlegging av pasienter med langkommet Prostatakreft (CRPC) i Vestfold 2009-2014
Prosjektleder: Sven Löffele​r

En urinbasert biomarkørtest for blærekreft
Prosjektleder: Guro Elisabeth Lind​​

SPCG-17-Studien
​Prosjektleder: Anna Bill-Axelson, Uppsala Universitet​

​​​202​​1​


202​​0​​


201​9​


201​​8​​


2017​​


 • ​Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Oslo Universitetssykehus
 • Scandinavian Prostate Cancer Group (SPCG)
 • Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus
 • Sykehuset Telemark HF
 • Drammen sykehus- Vestre Viken
 • Patologiavdeling, Sykehuset i Vestfold HF
 • Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF

 • ​Scandinavian Prostate Cancer Group
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Oslo Universitetssykehus
 • Sykehuset Telemark HF
 • Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus
 • Felles prostatasenter for Telemark, Vestfold og Vestre Viken ​


Sist oppdatert 07.12.2021