Klinisk simuleringssenter

Kontaktinformasjon
Klinisk simuleringssenter er et kompetansesenter for trening i akutte kliniske tilstander hos barn og voksne.
 
Klinisk simuleringssenter tilbyr individuelt tilrettelagt kursvirksomhet for sykepleiere, leger, ambulansepersonell og annet helsepersonell i realistiske omgivelser. Formålet er å øke kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen.

Klinisk simulering er en undervisningsmetode som er raskt voksende i utdanning og opplæring av helsepersonell i store deler av verden. Ved hjelp av en avansert datastyrt dukke gjenskapes scenarioer fra klinisk virksomhet.

Tilbudet er lett tilgjengelig og brukervennlig. Opplæringen foregår i ”vante” omgivelser med samme utstyr og teknologi som finnes der hvor oppgavene utføres. Rammene rundt scenarioene tilpasses de som skal øve med tanke på omgivelser, læringsmål, vanskelighetsgrad, tilgang på hjelpemidler og lignende.

Ferdighetsnivået og mestringsgrad hos hver enkelt kan vurderes underveis, og simulering kan være et godt verktøy for lederen.

Klinisk simuleringssenter ble etablert i januar 2012 ved Sykehuset i Vestfold og har følgende oppgaver:

 • Skape kompetente team som er godt trent, samt vet hva som skal gjøres.
 • Er med på å bygge et sikkerhetsnett som skal forhindre at feil begås.
 • Gir mulighet til å trene på sjeldne situasjoner.
 • Treningsform som har fokus på kommunikasjon og samhandling i team.


 

Våre instruktører er leger og sykepleiere med spesialitet innen anestesi, intensivmedisin og pediatri. Mange har fasilitatorutdanning innen medisinsk simulering.

Vårt senter er med i nettverk for klinisk simulering i Helse Sør-Øst.

Ved klinisk simuleringssenter finnes det avanserte simulatorer for øvelse.

Simulatorer:

SimMan

SimMan® er en transportabel og avansert pasientsimulator for team trening. SimMan® har en realistisk anatomi med kliniske funksjoner. SimMan® sørger for en simuleringsbasert opplæring og utfordrer brukernes ferdigheter både klinisk og at fatte beslutt i realistiske pasient scenarier. SimMan® har en vel utprøvd software og en avansert interaktiv teknikk som tillater brukerne og praktisere akutt behandling av pasienter.

Pasientsimulator
 

SimBaby

SimBaby er en avansert transportabel spedbarnssimulator for teamtrening. SimBaby har realistisk anatomi med kliniske funksjoner som tillater simuleringstrening. SimBaby kommer med software for video debriefing og en avansert interaktiv teknologi som tillater brukerne og øve akutt behandling på spedbarn.

SimJunior

SimNewB

Resusci Anne

Resusci Anne modellene er konstruert for utvidet førstehjelpsopplæring og livredning for profesjonelle reddere. Resusci Anne Modular System gjør det mulig å trene både basal HLR, livreddende førstehjelp, evakuering, immobilisering og traumebehandling.

Annet utstyr:

Luftveishåndtering øvelsesmodell voksen

Realistiske øvelser er nøkkelen til å utvikle gode ferdigheter i håndtering av luftveier. Modellen har en naturtro overkropp og hode som simulerer komplikasjoner som kan oppstå i virkeligheten ved ulike intubasjons-, ventilasjons- og sugeteknikker.

Øvelsesmodell for luftveishåndtering

 

Intravenøs arm

Øvingsmodell av arm med flere vener for innlegging av venekanyle.

Øvingsmodell av arm for innlegging av venekanyle
 

Intraossøs treningsutstyr/bonedrill

Bonedrill
 

Treningshode for tracheostomi og bronchoscopi


 

Klinisk simuleringssenter tilbyr tilpassede kurs med forskjellige tema og innhold til helsepersonell.

Alt fra innleggelse av venekanyler til simuleringstrening insitu. Fagmiljøer som vi leverer kurs til er sykepleiere, leger, studenter, ambulansearbeidere og kommuneansatte innen helsesektoren.

Vi kan tilrettelegge undervisningen sammen med oppdragsgiveren, slik at det blir så lærerikt som mulig.

Klinisk simuleringssenter tilbyr øving og opplæring i:

 • Ferdigheter
 • Prosedyrer
 • Akutte situasjoner
 • HLR
 • Kommunikasjon
 • Teamsamhandling (CRM prinsipper)

Slik fungerer simuleringsprogrammet:

 • Treningen foregår som regel i team
 • Kritiske medisinske situasjoner simuleres under veiledning av instruktør
 • Under påfølgende debriefing reflekterer deltakerne over sin egen og teamets innsats
 • Deltakerne tar sine erfaringer med seg tilbake til den medisinske hverdagen i sitt arbeid
Sist oppdatert 15.12.2023