Uønskede hendelser

Åpenhet om uønskede hendelser er viktig for læring og forbedring, og gir pasienter og publikum mulighet for å ha en realistisk forventning til helsetjenesten.

Åpenhet og kunnskap om hva som har skjedd, vil være nødvendig for best mulig å kunne håndtere hendelsen, å avklare årsaksforhold og bidra til læring gjennom å forebygge at tilsvarende skjer igjen.

Hva er en uønsket hendelse?

Hva som er en uønsket hendelse vurderes ut fra pasientens ståsted. Det betyr at det ikke nødvendigvis er gjort feil fra helsepersonell eller av sykehuset for at hendelsen skal meldes.

Hendelser kan for eksempel være forårsaket av at prosedyrer ikke blir fulgt, kommunikasjons- eller systemsvikt eller kapasitetsproblemer, men også kjente komplikasjoner.

Publisering av uønskede hendelser

Alle pasienthendelser som har eller kunne ha medført betydelig skade behandles i sykehusets pasientsikkerhetsutvalg. Dette for å sikre god og riktig saksbehandling av den enkelte hendelse og for å identifisere områder for forbedring og læring på tvers ved foretaket.

Sykehuset i Vestfold vil i løpet av 2019 publisere informasjon om hendelsene etter at de er behandlet i utvalget, i form av statistikk over meldte pasienthendelser og temameldinger. En temamelding beskriver hvordan sykehuset arbeider systematisk for å forbedre seg innenfor aktuelt tema – «uønskede hendelser en kilde til læring». 

Hendelser som omhandler selvmord eller hvor det er tvil om pasienten er avidentifisert godt nok, publiseres ikke.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.