Praksisnytt

Nytt flytskjema for oppfølging av HPV- positive prøver i livmorhalsprogrammet

16. april ble det i Helse Sør Øst implementert et nytt flytskjema i livmorhalsprogrammet. De høyrisiko HPV-typene som kvinnene screenes for har svært ulik risikoprofil for utvikling av kreft og celleforandringer som må behandles, spesielt i den yngste aldersgruppen (25-29 år).

Publisert 26.04.2024
Sist oppdatert 02.05.2024
Diagram

Det skilles derfor nå mer på HPV-type og kvinnens alder, for en mer treffsikker oppfølging som gir færre unødige utredninger og færre kontroller der nytteverdien er liten.

Rekvirent vil fortsatt få svar ut fra gjeldende flytskjema, og trenger egentlig kun å forholde seg til det.

De konkrete endringene:

Basert på nasjonale og internasjonale data inndeles HPV typene i tre kategorier:

  1. Høyprioritert (HPV 16)
  2. Middelsprioritert (HPV 18,31,33,45,52 og 58)
  3. Ikke-hastende (HPV 35,39,51,56,59,66,68)

 

  • Kvinner med påvist HPV 16 i primærscreening og benign cytologi henvises nå direkte til kolposkopi og biopsi.
  • Kvinner med påvist middelsprioriterte HPV typer og benign cytologi får nå en raskere kontrollprøve med ny HPV test om ett år (ikke to år som før)
  • Kvinner 25-29 år med påvist ikke-hastende HPV typer skal ikke ha cytologi men en ny HPV test om 3 år
  • Kvinner 30-69 år med påvist ikke-hastende HPV typer og benign cytologi skal ha en ny HPV test om 3 år