Fastlegenyttig

Akutthenvendelser – en samlet oversikt i en travel hverdag

Hvor henter du kontaktinformasjon fra når du står i akutte situasjoner og trenger å konferere, bestille undersøkelser eller ambulanse, eller formidle beskjeder? Via sykehusets sentralbord, eller egen telefonliste?

Geir Dunseth
Publisert 13.02.2023
En person som bruker briller
​Min hverdag har blitt enklere etter at jeg har fått en samlet oversikt over de telefoner jeg hyppigst trenger når det «haster».

Tidligere slo jeg opp telefonliste på mobilen for å finne nummer til akutt psykisk helse/AAT og for bestilling av ambulanse, og åpnet et eget word-dokument for nummeret til akuttsenteret.

Skulle jeg konferere med BUPA hentet jeg kontaktinformasjonen på siv.no.

Og så var jeg alltid litt i tvil om hvor jeg skulle ringe for avtaler ved mistenkt DVT, og når tidspunkt for oppmøte egentlig var. Og hvilket klokkeslett var det nå åpent for drop-in røntgen ved de ulike radiologimulighetene i Vestfold?

Samlet oversikt

Vi lager alle våre egne rutiner for hvor vi samler informasjon vi synes er viktig å ha tilgjengelig. Det fungerer jo på et vis via sentralbord, med egne lister som er mer eller mindre oppdatert, eller å lete frem riktig nummer på nettet.

Selv har jeg vent meg til en måte som har fungert, men vært litt tungvint. Jeg hadde ingen samlet oversikt. Det har derfor vært et klart fremskritt for meg at jeg nå har siden Rutiner-akutthenvendelser til Sykehuset i Vestfold på kompetansebroen liggende tilgjengelig på PC-en. Da finner jeg oftest viktig info på noen få tastetrykk. 


Rutiner-akutthenvendelser til Sykehuset i Vestfold
på kompetansebroen liggende tilgjengelig på PC-en. Da finner jeg oftest viktig info på noen få tastetrykk. 

Ut fra egen erfaring anbefaler jeg at du tar en titt på siden. Kanskje det forenkler din hverdag også! ​

Noe du savner?

På denne siden er det i tillegg til kontaktinformasjon også noen sentrale opplysninger som anbefalinger om konferering, informasjon om oppmøtested, og rutiner ved behov for bruddavklaring og drop-in røntgen. 

Ut fra egen erfaring anbefaler jeg at du tar en titt på siden, kanskje det forenkler din hverdag også!

Vi praksiskonsulenter jobber tett sammen med kompetansebroen for å utvikle og forbedre informasjonen. Er det informasjon om rutiner ved akutthenvendelse som du savner? Eller forslag til forbedringer? ​

Kontakt oss på pko@​siv.no​