Praksisnytt

Auto-immunitetsanalyser kan nå kun bestilles fra offentlige sykehuslaboratorier

Fra 01.01.23 opphørte avtalen med private laboratorier om auto-immunitetsanalyser som heretter kun skal utføres av offentlige sykehuslaboratorier.

Toril Holmøy Svendsen og Hasena Avdic
Publisert 07.03.2023
blodprøve
​Dette for å sikre faglig behov til «laboratoriemessig oppfølging av pasienter som har vært eller er til behandling på sykehus og for å ivareta helseforetakenes behov for utdanning, legespesialisering og forskning».

For de som allerede benytter laboratoriet ved Sykehuset i Vestfold er det ingen endring i rutinene. 

For de som benytter private laboratorier, betyr det at auto-immunitetsanalyser må bestilles til offentlige sykehuslaboratorier enten via DIPS Interactor eller på papirrekvisisjon.

Auto-immunitetsanalyser som rekvireres ved Sykehuset i Vestfold: 

  • Revmatoid faktor (CCP/RF)
  • Anti-nukleært antistoff (ANA)
  • Anti-nøytrofilt cytoplasmatisk antistoff (ANCA) 

Ved positiv ANA utføres undergruppene:

  • ​P-SSA/Ro52 IgG
  • P-SSA/Ro60 IgG
  • P-SSB IgG
  • P-Scl-70 IgG
  • P-ds(nativt)DNA IgG, P-Jo1 IgG
  • P-RNP U1 (70kDA+A+C) IgG
  • P-Sm IgG, P-CENP B IgG 

Analyser til Sykehuset i Vestfold HF og auto-immunitetsanalyser til Oslo Universitetssykehus rekvireres elektronisk fra DIPS Interactor, dette ved å søke opp aktuell analyse eller velge i mappen «Immunologi/Revmatologi»:

mappeoppsett i DIPS Interactor


Spørsmål?

Ved spørsmål kan laboratorierådgivere ved Sykehuset i Vestfold kontaktes på e-post; brukerkontakt.lab@siv.no​ eller telefon: 90 96 36 69/48 26 33 92 (Toril Holmøy Svendsen/Hasena Avdic)