Praksisnytt

Avtale om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester – kortere ventetid

Helse Sør-Øst RHF har inngått nye rammeavtaler med private leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester for 2024. Leverandørene er tildelt vurderingskompetanse innen de tjenester de har avtale på, og tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.

Geir Dunseth, samhandlingslege ved SiV
Publisert 28.02.2024
Sist oppdatert 29.02.2024
En gruppe kirurger og operasjonssykepleiere i en operasjonssal

Dette kan være nyttig å kjenne til for alle som henviser, siden dette gjerne er problemstillinger hvor det generelt er lang ventetid. Se avtaler med private - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no) for nærmere informasjon om hvilke leverandører som har fått slik avtale for 2024.

For oss i Vestfold er det særlig aktuelt å kjenne til avtalen med Kristina Klinikken (tidligere LHL Vestfold). Det kan gi betydelig raskere tilgang til konkrete behandlinger innen enkel gastrokirurgi, ortopedi fot/hånd, utredning søvnapne og hodepine. Se avtale Kristina klinikken for de konkrete diagnosene som er omfattet av denne avtalen.

Oversikt over ventetider og behandlingstilbud

Oversikt over ventetider og behandlingstilbud er som tidligere også tilgjengelig via informasjonstjenesten velg behandlingssted. Noen av fagområdene har et sprik i ventetid fra 48 uker til 2 uker, så det kan være stor gevinst for pasienten at vi sjekke dette opp.

Det som ble avviklet av fritt behandlingsvalg i 2023 var muligheten til å velge behandling hos private behandlingssteder som var godkjent av Helfo, men som ikke hadde avtale med de regionale helseforetakene. Pasienten har altså fortsatt rett til å velge behandlingsted blant alle behandlingssteder som eies av eller har avtale med et regionalt helseforetak.