Praksisnytt

Avtale om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtaler med private leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester innen 10 ulike fagområder, fra 1.1.2023.

Geir dunseth, leder for praksiskonsulentordningen
Publisert 30.01.2023
tom går tur
Leverandørene er tildelt vurderingskompetanse innen de tjenester de har avtale på, og tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.

Dette kan være nyttig å kjenne til for alle som henviser, siden dette gjerne er problemstillinger hvor det generelt er lang ventetid.
for nærmere informasjon om hvilke leverandører som har fått slik avtale for 2023. Der kan du også gå inn på hver enkelt leverandør for å se konkret hvilke spesifikke problemstillinger som er innbefattet for hver enkelt tilbyder.