Praksisnytt

Bedre henvisninger til skadestuen har gitt bedre pasientbehandling

Etter en vurdering av flyten fra henvisning til ortopediske pasienter var ferdig behandlet i 2021, ble det i 2022 sendt et interaktivt faglig innspill om henvisning av ortopediske pasienter til fastlegene. En ny undersøkelse med de samme indikatorene viser at de faglig innspillene har ført til flere henvisninger som følger anbefalingene, noe  som igjen gir bedre pasientbehandling.

Lizeth Lind Jørgensen , praksiskonsulent og fastlege
Publisert 02.10.2023
Sist oppdatert 05.10.2023
lege og pasient
Illustrasjonsbilde
Som en del av kontinuerlig forbedring gjorde ortopedisk seksjon og praksiskonsulentene sammen en vurdering 2021 og 2023 av pasientene som kom til skadestuen. I disse vurderingene ble det sett på flyten fra henvisning til pasienten var ferdig behandlet.  

​I 2021 var 15% av pasientene henvist til anbefalt nivå, i 2023 59%. 

I 2023 har vi igjen gjort en undersøkelse og vurdering på skadestuen etter de samme indikatorene som i 2021.  Resultatene indikerer at de faglig innspillene sendt til fastlegene i 2022 har ført til flere henvisninger etter anbefalingene og dermed bedre pasientbehandling. 

Samhandlingsavdelingen og praksiskonsulentene er imponert over legene i kommunehelsetjenesten som har tatt til seg informasjon og endret praksis til det beste for pasientene! Det gir oss inspirasjon til å arbeide videre.