Praksisnytt

Forslag til tiltak på legekontoret for desember og januar

Det er nå stort påtrykk i helsevesenet på alle nivåer, og forventet at dette øker de nærmeste ukene. Dette er ikke uventet, men likevel utfordrende. Her beskrives noen forslag til tiltak som kan bidra til å lette litt på situasjonen.

Lizeth Lind Jørgensen, praksiskonsulent
Publisert 30.11.2023
En mann og kvinne som sitter i en sofa og spiser
Illustrasjonsbilde

Økt virussmitte og samtidig flere «røde dager» bidrar sterkt til økte utfordringer nå i desember/januar. Da er det grunn til å ha tenkt gjennom beredskapen vår. Utviklingen så langt tyder på en topp tilsvarende den vi hadde sist år – altså desember-januar, se tabell.

Diagram, histogram
Utviklingen så langt tyder på en topp tilsvarende den vi hadde sist år – altså desember-januar

Vurdere alternativer

Sykehuset i Vestfold (SiV) gjør tiltak for å møte en allerede økende pasientpågang. Mye handler om tilstrekkelig bemanning og å få en god pasientflyt. Fastleger/legevakt kan bidra ved å konferere rundt forskjøvet mottak (oppmøteplanlagt neste formiddag, eller muligheter for rask poliklinisk vurdering, hvis det er forsvarlige alternativer.

Det er også fordelaktig å ha gjort nødvendige behandlingsavklaringer for de sykeste pasientene, særlig institusjonspasienter, hvor innleggelse kanskje ikke er hensiktsmessig. Husk også kommunal ØHD der det kan være aktuelt. 

Hos fastlegen

I tillegg til overnevnte er det flere tiltak vi fastleger kan gjøre for å stå bedre rustet til å møte de neste ukene: 

 • Sikre tilstrekkelig tilgang til ØH-timer. Bruk av legevakt bør unngås i den grad det er mulig – den som kjenner pasienten finner lettere de beste tiltakene. 
 • Sikre tilstrekkelig bemanning på kontoret 27.12-29.12. Det er 3 dager å dra unna en ukes arbeid på.
 • Dersom legekontoret er stengt utover de «røde dagene» skal man ha oppnevnt vikar. Legevakt bør informeres om hvem som er vikar. 
 • Innboksen bør være ajour før man går i ferie, slik at viktige beskjeder ikke blir liggende usett. Og husk fraværsassistent der det er aktuelt. 

Redusere smitte

 • De beste tiltakene er de som hindrer sykdom. Også et kan vi fortsatt bidra:
  • Det å vaksinere risikopasienter med anbefalte vaksiner er fortsatt ikke for sent!
  • Snakk sammen på legekontoret om hvordan man unngår kryss-smitte når pasientene er på legekontoret.
  • Hvem tar ansvar for informasjonen?
 • Kan man si ifra på nettsider eller telefonsvarere? 
 • FHI oppfordrer fortsatt pasienter med forkjølelsessymptomer til å bruke munnbind. De oppfordrer også risikopasienter til å bruke munnbind ved risiko for smitte. 

Til slutt og ikke minst: Ta ansvar for deres egen helse!