Praksisnytt

CFS/ME-kurs for pasienter og pårørende

Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold, ønsker å minne om et kurs som kan hjelpe pasienter som lever med diagnosen CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati) til bedre å forstå og mestre sin situasjon.

Kristin Elisabeth Berthelsen, lærings- og mestringssenteret
Publisert 19.01.2024
To kvinner som står ved siden av hverandre ute
Illustrasjonsbilde

Dette kursprogrammet er utviklet for å gi pasienter som lever med CFS/ME den støtten og veiledningen de trenger for å håndtere sin tilstand best mulig. Målet er å hjelpe dem med å oppnå bedre kontroll over egen situasjon og forbedre livskvaliteten

Neste kursstart:

Pårørendekurs CFS/ME:

Vi har også et eget kurs for pårørende. Dette gir pårørende en mulighet til å forstå og håndtere den sykes situasjon bedre. Pårørendekurset går over to kvelder og ved å inkludere perspektiver fra fagpersoner og erfarne brukere sikrer vi en helhetlig tilnærming til håndtering av CFS/ME-diagnosen. 

Kontaktinformasjon/påmelding


For mer informasjon om kurset eller for påmelding ring Lærings- og Mestringssenteret    tlf. 33 30 82 10. 

Krever enkel henvisning

For å delta kreves det enkel henvisning som bekrefter diagnosen samt ber om at pasienten tilbys kurs. 


Kurset koster èn egenandel pt. 386,-