Fastlegenyttig

Det er veldig mye positivt også!

Vi som jobber med samhandlingen mellom sykehus og fastleger fanger fort opp frustrasjoner, eller eksempler på uheldig oppgavefordeling og manglende samarbeid. Men den siste uken har jeg ved flere anledninger stoppet opp og tenkt at «dette er jo veldig bra - det går fremover».

Geir Dunseth, leder for praksiskonsulentordningen ved Sykehuset i Vestfold
Publisert 11.07.2023
En person som bruker briller

​Jeg tenker på to konkrete henvisninger. Den ene var til urologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold, den andre til ortopedisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus.  Grunnlaget for henvisning var klart nok, men jeg var usikker på om jeg burde bidra med tiltak også i ventetiden. I henvisningen ble min usikkerhet beskrevet. Samme dag som henvisningene ble sendt fikk jeg svar via dialogmelding, med gode råd og støtte for behandling og tiltak i påvente av time som ble satt opp på sykehuset.

Så har jeg også hatt to henvendelser fra pasienter om svar på billeddiagnostikk som er rekvirert fra sykehuset, enten ved innleggelse eller poliklinisk. Tidligere ville jeg ikke kunnet si noe om dette siden beskrivelsen kun forelå på sykehuset. Det var veldig tilfredsstillende å kunne gå inn på kjernejournalen og i fanen «journaldokumenter» lese radiologisvaret og betrygge begge de bekymrede pasienten om normale funn.

Jeg kan jo tenke at egentlig burde pasienten ha fått det svaret fra sykehuslegen som hadde rekvirert det. For vi fastleger skal ikke overta et ansvar som klart ligger på rekvirent. Men jeg satt igjen med en god følelse av at denne tilgangen til dokumenter bidrar til bedre pasientbehandling.  Det var nyttig å ha den informasjonen. Og nå testes også ut at prøvesvar blir tilgjengelig for oss via kjernejournal.  Det blir enda et nytt skritt fremover.

For oss i PKO og samhandlingsenheten er det fint å se at vi behandlere faktisk kan samhandle mye tettere enn hva vi kunne for bare kort tid siden. Det gir inspirasjon til å fortsette å bygge vår felles helsetjeneste.  

God sommer!