Praksisnytt

Digital hjemmeoppfølging (DHO) av pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD)

3. juni starter Sykehuset i Vestfold med digital hjemmeoppfølging av pasienter med IBD i stabil fase.

Seksjonsleder Joakim Oliu Moe og samhandlingslege Bror Olav Håvardsrud
Publisert 03.06.2024
En datamaskin med et bilde av en lege

Tilbudet sikrer at pasientene blir fulgt opp med regelmessige kontroller. I tillegg får pasienten en løsning for lettere rask kontakt med gastromedisinsk poliklinikk ved behov.

Gastromedisinsk poliklinikk tror digital hjemmeoppfølging blir et flott, nytt tilbud for våre pasienter. Mange vil trolig være fornøyd med oppfølging hvor de slipper å sette av tid til fysisk kontroll eller telefonkonsultasjon. Løsningen gjør oss også bedre i stand til å ivareta de som trenger det når de trenger det. 

Vi starter med inkludering av pasienter på 5-ASA og/eller injeksjonsbehandling som er i remisjon og har ukomplisert sykdom. Vi begynner forsiktig i antall og skalerer opp gradvis, men mange vil kunne inkluderes i løpet av det neste året. Noen vil være best tjent med vanlig ikke-digital oppfølging og fortsette med dette.

Slik følger sykehuset opp pasientene i digital hjemmeoppfølging:

  • Sykehuset innkaller til utfylling av egenregistreringskjema to ganger i året (rutinekontroll).
  • Forut for innkalling får pasienten egen påminnelse om blodprøve og innsending av fekaltest.
  • Pasienten tar kontakt med ett av sykehuslaboratoriene ved SiV hvor de kan ta blodprøver og levere avføringsprøve.
  • Sykehuset vurderer alle innsendte skjema og prøvesvar fortløpende på virkedager. Alle skjema besvares med kort tilbakemelding. Dersom sykehuset ser at pasienten ønsker kontakt, eller pasienten har plager eller prøveutfall som krever nærmere kartlegging, vil pasienten bli kontaktet av avdelingen for vurdering.
  • Sykehuset lager H-resepter for videre behandling.
  • Ved forverring utenom regelmessig oppfølgning kan de kontakte sykehuset med samme egenregistreringsskjema. Pasienten vil da bli kontaktet av sykehuset.

For fastlegene betyr dette følgende.

  • Det vil ikke komme regelmessige epikriser på pasienter med stabil sykdom.
  • Det genereres ingen epikrise når pasienten er i remisjon.