Praksisnytt

Endringer i DIPS Interactor for analyser til OUS

09.01.2023 vil Sykehuset i Vestfold publisere en ny og sikrere løsning for håndtering av analyser til OUS. Bakgrunnen for dette er at i dagens løsning ser ikke SiV rekvirerte prøver til OUS da bestillingen går direkte til OUS.

Laboratorierådgivere Toril Holmøy Svendsen og Hasena Avdic
Publisert 05.01.2023
Pasient og behandler i samtale foran PC skjerm

​Hvis det f.eks. er rekvirert spesielle prøver til OUS og prøver til SiV, og pasienten møter på SiV for prøvetakning uten etiketter eller følgeskriv, vil SiV KUN ta prøver som er bestilt til SiV. Det har derfor vært nødvendig med etiketter/følgeskriv på sendeprøver til OUS.

Hva er nytt? 

 1. ​Endringen innebærer blant annet at pasienten ikke lenger trenger å ta med seg etiketter/følgeskriv ved prøvetaking på Sykehuset. 
 2. For å sikre at SiV også kan se rekvirerte prøver til OUS er det opprettet en «Fiktiv beholder sendeanalyser» ved bestilling av analyser til OUS. Denne gir normalt ikke etikett. Hvis man velger «Tas eksternt» må beholderen hakes av manuelt for å få mulighet til å trykke «Send til sykehus».
  skjermdump fra laboratoriesystem

 3. Dersom «Tas eksternt» brukes (se pkt 2), kan normalt ikke legekontoret tilleggsbestille analyser selv siden systemet ikke registrerer at prøven er tatt. I disse tilfellene må SiV kontaktes for tilleggsbestilling. Vi anbefaler derfor å skrive ut etiketter selv om prøven tas på SiV. Etikettene kan makuleres, men rekvirentene vil da ha anledning til å tilleggsbestille analyser. 

Ny løsning – Dette du gjøre

 1. Oppdater pakker (Favoritter) du selv eventuelt har opprettet i Interactor. Slik ser du forskjell: 
  • Riktig (ny løsning)
   Skjermdump fra fagsystem som viser riktig i ny løsning

  • Feil (gammel løsning)
   Skjermdump fra gammelt system som viser feil

 2. Ved kopi av tidligere rekvisisjoner må man slette analysen som er fra gammel løsning og legge den til på nytt.
 3. Dersom prøvene tas på eget laboratorium er det ingen endringer forøvrig. 
 4. Dersom prøvene skal tas på SiV, skriv ut etiketter og trykk på «Send til sykehus». Etikettene kan du makulere, de er bare skrevet ut for å kunne etterbestille prøver digitalt. Hvis du allikevel velger å hake av for «Tas eksternt» må du huke av for «Fiktiv beholder sendeanalyser» for at «Send til sykehus» skal bli aktiv. Du kan da ikke tilleggsbestille analyser digitalt.

​Ta kontakt

Vi bistår gjerne med å opprette nye favoritter, dersom det skulle oppstå problemer eller om dere har spørsmål:
 • Laboratorierådgivere Toril Holmøy Svendsen og Hasena Avdic
 • Telefon: 90 96 36 69/48 26 33 92​