Fastlegenyttig

Fastlegen og screeningundersøkelser – utsikter til mer eller mindre arbeid?

På samhandlingsmøtet 19. april vil tarmscreeningsprogrammet og livmorhalsprogrammet være to av temaene. Vi tror det er nyttig for fastlegen å være oppdatert på endringer og rutiner.

Geir Dunseth, leder for praksiskonsulentordningen ved Sykehuset i Vestfold
Publisert 20.03.2023
En person som bruker briller

​Tarmscreeningsprogrammet

Dette er nytt av i år, og det er viktig å kjenne til rene fakta om programmet;

 • for hvem?
 • hvordan gjennomføres det?
 • hva er forventet nytteverdi og begrensninger?
 • og hva med de som etter positiv iFOBT har vært til skopi som var negativ – som da går ut av screeningprogrammet? 
 • Endrer det terskelen for vår vurdering senere?
 • Hvor lenge er en negativ screening gyldig?
 • Hvem bør ikke delta – og hvordan blir fastlegens rolle i den vurderingen/rådgivningen? 
 • Og hvilke konsekvenser får screeningprogrammet for skopikapasiteten generelt?

​Livmorhalsprogrammet

Dette har mange av oss vært vant til i mange år, men fra 01.07.23 skal alle screeningprøver primært HPV-testes hvert femte år, fremfor tidligere cytologibasert testing. Lettere med lik algoritme for alle, og mindre volum. Og hva med utsikter til hjemme selvtest, og utryddet livmorhalskreft?

Vi fastleger er jo sentrale i gjennomføring, og vi bør være godt oppdatert på fakta siden vi formidler svar og informasjon til pasientene. Det er også et tema som har vært fremme i media helt nylig, som danner grunnlag for usikkerhet hos pasienter. 

 • ​Hva svarer vi når pasientene lurer på om de kan stole på funnene, om hvorfor tidsintervallet er økt, og om det er forsvarlig at de ikke lenger rutinemessig vurderer cytologi?
 • Hvordan sikres at det er en representativ prøve når man ikke vurderer cytologi? 
 • Når det primært testes på HPV, vil man da forvente endret nytteverdi og grunnlaget for screening etter hvert som størstedelen av befolkningen har fått HPV-vaksine?
 • Og vil det kunne endre oppmøte – at pasienter som er HPV-vaksinerte ikke føler samme behov for denne testen? 
 • Med økt fokus på HPV er det naturlig at det også blir økt fokus på vaksinasjon ut fra testresultatet – hva anbefaler vi? 
 • Hvor aktiv rolle tar vi som fastleger i å oppmuntre pasientene våre til å bli med i screeningprogrammet?

Velkommen til samhandlingsmøtet 19. april

Dette er bare noen av problemstillingene som ligger til grunn for valg av disse temaene på samhandlingsmøtet. 

​Det beregnes også tid til spørsmål, så vi håper å se mange av dere på samhandlingsmøtet 19. april kl. 18 – 21. Og jordmødre som tar livmorhalsprøver, eller alle som bare er interesserte, er selvsagt også veldig velkomne.

Program
18.00 -18.05Velkommen/introPKO
18.05 -18.45TykktarmscreeningJoakim Moe
18.45 -19.25LivmorhalsscreeningTonje Bohlin
19.25 -19.55Pause med lett servering 
19.55 -20.05SmågruppekursPKO
20.05 -20.55SmertepoliklinikkTherese Bjønness
 AvslutningPKO

Les også:

Samhandlingsmøte 19. april​