PKO

Informasjonsdeling oss fastleger imellom

Fastlegenyttig

Hva er viktig for deg i ditt samarbeid med Sykehuset Vestfold? Hjelp oss i PKO med å belyse fastlegens perspektiv på samhandling. Vi ønsker å høre fra deg – og bringe dine tanker inn i prosessene vi arbeider med.​​


Fastlegenyttig

 • En mann med briller
  31. oktober 2023
  Fastlegen og inhabilitet

  Som fastlege opplever jeg at både pasienter og samarbeidspartnere oftest ser på meg som habil. Altså dugelig, kvalifisert eller kompetent.

 • En mann med briller
  11. juli 2023
  Det er veldig mye positivt også!

  Vi som jobber med samhandlingen mellom sykehus og fastleger fanger fort opp frustrasjoner, eller eksempler på uheldig oppgavefordeling og manglende samarbeid. Men den siste uken har jeg ved flere anledninger stoppet opp og tenkt at «dette e...

 • En person som bruker briller
  20. mars 2023
  Fastlegen og screeningundersøkelser – utsikter til mer eller mindre arbeid?

  På samhandlingsmøtet 19. april vil tarmscreeningsprogrammet og livmorhalsprogrammet være to av temaene. Vi tror det er nyttig for fastlegen å være oppdatert på endringer og rutiner. 

 • En person som bruker briller
  13. februar 2023
  Akutthenvendelser – en samlet oversikt i en travel hverdag

  Hvor henter du kontaktinformasjon fra når du står i akutte situasjoner og trenger å konferere, bestille undersøkelser eller ambulanse, eller formidle beskjeder? 

 • Geir Dunseth
  9. januar 2023
  Samarbeid når det er travelt og vi er i beredskap

  I desember publiserte Praksisnytt artikkelen «samarbeid og konferering i en krevende beleggsituasjon», når sykehuset i Vestfold var i grønn beredskap. Nå er beredskapsnivået økt til gult nivå, og sykehuset er forberedt på fortsatt høy tilst...

 • Geir Dunseth
  18. oktober 2022
  Hva har du lært om kjønnsinkongruens?

  Hva lærte du som behandler om kjønnsinkongruens på studiet? Hvis du er som meg, altså ikke helt nyutdannet, var nok det veldig lite. Jeg tror ikke jeg hørte det ordet i løpet av hele studiet. På høstens samhandlingsmøte 2 november vil kjønn...

Sist oppdatert 06.01.2022