PKO

Informasjonsdeling oss fastleger imellom

Fastlegenyttig

Hva er viktig for deg i ditt samarbeid med Sykehuset Vestfold? Hjelp oss i PKO med å belyse fastlegens perspektiv på samhandling. Vi ønsker å høre fra deg – og bringe dine tanker inn i prosessene vi arbeider med.



​​


Fastlegenyttig

    Sist oppdatert 06.01.2022